Afgelopen zaterdag, tijdens Burendag, vond er in Roosendaal een 'reizende milieustraat' plaats. Dit keer in Oliemolen in het Oude Centrum. Het is een activiteit waarbij bewoners afval kunnen afleveren op een plek in hun eigen buurt. Bewoners organiseren het zelf en krijgen hulp van o.a. vrijwilligers, gemeente Roosendaal, Saver, WijZijn Traverse, de Kringloper en Alwel. Eerder kwamen de wijken Langdonk, Kalsdonk en Kortendijk aan de beurt.

Reizende milieustraat in het Oude Centrum tijdens Burendag met een geweldige opbrengst

Inzetten voor schoon wonen
Albert Bienefelt, coördinator wijkontwikkeling bij Alwel, waardeert dit soort bewonersinitiatieven. "Op een aantal plekken zien we dat vervuiling en verwaarlozing in de buurt van de woning en tuin toeneemt. Met bewoners en wijkpartners zetten we ons in voor Schoon Wonen, waar de reizende milieustraat onderdeel van is. Het doel: bewustwording zodat zwerfvuil en het dumpen van grofvuil in brandgangen, tuinen en plantsoenen minder wordt. Daarnaast ontstaan op een ongedwongen manier leuke gesprekken tussen bewoners. Ze hebben plezier en zorgen samen voor de buurt. Er is contact met huurders die soms moeilijk te bereiken zijn. Enthousiaste bewoners zetten zich in voor een schone buurt. Mensen die niet gemakkelijk zelf naar de milieustraat kunnen rijden vinden het fijn dat het nu even vlakbij is. Naast dat er veel afgevoerd wordt zien sommigen nog iets leuks en wisselen bruikbare spullen zelfs van eigenaar!"