Het project Moerwijkzicht in Breda is de winnaar van de European Responsible Housing Awards in de categorie "Toonaangevende innovatie, vertegenwoordigers van een eerlijke energietransitie". Dit werd op donderdag 6 juni bekend gemaakt tijdens het International Social Housing Festival in Lyon.

Moerwijkzicht is één van de grootste flatgebouwen in Breda. Het gebouw heeft 241 sociale huurwoningen. In 2017 startte hier een ingrijpende renovatie om de woningen voor te bereiden op de toekomst. Zo is het gehele gebouw van het gas af en aangesloten op een duurzaam warmtenet en is het gebouw geïsoleerd. Het doel van de renovatie was om via verschillende energetische ingrepen te besparen op energielasten en CO2-uitstoot. Tijdens de renovatie werd nauw samengewerkt met de bewoners in de flat. Vooral de inzet van etagecontactpersonen was bij dit project de sleutel tot succes.

Duurzame maatregelen
De 241 woningen werden geïsoleerd, waardoor het wooncomfort verbeterde en het energieverbruik afnam. De collectieve aansluiting op het Amerwarmtenet werd vervangen door individuele aansluitingen, waarbij het werkelijke verbruik nu wordt gemeten met een individuele gigajoule meter. Doordat de bewoners overgingen van koken op gas naar koken op inductie, kon de stap naar 'gasloos' worden gemaakt. De bewoners kregen van Alwel een inductiekooktoestel en een kookcursus aangeboden.

In 2018 won dit project de 'Groene Parel' van BRES: een Bredase prijs voor gerealiseerde duurzame energieprojecten.

De bewoners van de flat worden nog eens extra bedankt met een bijdrage aan een groenvoorziening rondom de flat.

Over de European Responsible Housing Awards
De European Responsible Housing Awards bestaan sinds 2014. Het is een door de EU gefinancierd initiatief dat gericht is op maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de sociale en betaalbare woningsector. Het is een unieke kans voor publieke, sociale en coöperatieve woningaanbieders om deel te nemen aan een Europa-brede competitie. De 4 andere finalisten en de categorie "Toonaangevende innovatie, vertegenwoordigers van een eerlijke energietransitie" kwamen uit Spanje, Duitsland (2x) en Ierland.

Hier vindt u een overzicht van alle finalisten in de 5 categorieën.

Het totaal aantal inzendingen bedroeg 86, in vijf categorieën uit 16 landen.

Wat vond de jury specifiek goed aan dit project?

  • Een van de eerste grootschalige project in Nederland waarbij het gas is vervangen door stadsverwarming.
  • De huurders zijn sterk betrokken in het project.
  • De warmtevraag van de woningen is sterk verminderd, waardoor huurders minder dan voorheen betalen. Huurders hebben meer comfort, een gezonder binnenklimaat, en de CO2-uitstoot van het gebouw is gereduceerd.
  • Holistische en kopieerbare aanpak.