Doen – durven – denken. Dat was onze belofte voor 2020. We concentreerden ons vooral op het uitvoeren van projecten en ideeën die we al hadden gepland. Denk bijvoorbeeld aan het op stoom houden van onze duurzaamheidsaanpak en het ontwikkelen van een modern onderhoudsbeleid. Ook gingen we verder met het realiseren van de fusiemeerwaarde volgens de afspraken die we samen met de huurdersverenigingen maakten en zetten we ons in voor meer variatie in de wijken qua soorten woningen en prijsklassen. Daarbij toonden we lef om 'gewoon aan de slag' te gaan.

De coronacrisis heeft grote invloed gehad op onze manier van werken
Maar het heeft ons zeker niet doen stilvallen. Veel is gelukkig allemaal doorgegaan. Wel was het moeilijk dat onze medewerkers, die intensief en zichtbaar aanwezig zijn in de wijken, vaak op afstand het contact met bewoners moesten onderhouden. Signalen achter de voordeur waren daarom lastiger op te vangen. Gelukkig is de samenwerking met andere partijen goed en gezamenlijk hebben we tijdens de coronacrisis onze inzet in wijken op een acceptabel niveau kunnen houden.

Betaalbaarheid houdt onze focus
Wat we al jaren zien, is dat onze doelgroepen moeite hebben om betaalbare woonruimte te vinden. We moeten daarom betaalbare nieuwbouw blijven realiseren. Dat gaat echter niet vanzelf, want de prijzen van grondkosten, bouw- en onderhoudskosten stijgen. Nieuwbouw is een proces van wel vijf tot acht jaar.

In 2020 hebben we 43 woningen opgeleverd. We hebben er alle vertrouwen in dat we, zoals we gepland hebben, de komende jaren 655 woningen gaan realiseren in Breda, Etten-Leur en Roosendaal. Voor ongeveer € 48 miljoen hebben we onderhoud gepleegd aan woningen. De huurverhoging hebben we in 2020 beperkt tot inflatie. Aan bewoners die dat nodig hadden, hebben we huurverlaging geboden.

We staan middenin de samenleving
We zien wat er om ons heen gebeurt, spelen daar samen met onze maatschappelijke partners op in en betrekken onze huurders intensief bij de besluiten die we nemen. Samen met hen en onze andere samenwerkingspartners zoeken we continu naar de antwoorden op complexe vraagstukken en dilemma's. Daarvoor, en voor al onze andere opgaven, zetten we ons dagelijks in.

We zijn trots op al onze huurders en collega's voor hun flexibiliteit, betrokkenheid en lef om ook tijdens deze lastige periode met creativiteit de dienstverlening en het samen-leven zo goed mogelijk door te laten gaan. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.

Nieuwsgierig naar onze resultaten en prestaties over 2020? De samenvatting en het uitgebreide verslag vind je hier. Neem gerust eens een kijkje.

Heb je vragen? Deze kun je stellen via communicatie@alwel.nl