In De Pastorie in Nispen verhuren we 20 levensloopbestendige appartementen. De woningen staan op Klik voor Wonen geadverteerd tot 6 december 19:00. U kunt nu reageren. De bezichtiging is op dinsdag 12 december van 16:00 tot 20:00.

Voorrang en inschrijving
Inwoners van Nispen hebben voorrang. U krijgt ook voorrang als u een verhuisbeschikking of verhuisadvies vanuit de Wmo heeft. Als u een nultreden-voorrang heeft, kunt u contact opnemen met de maatwerkadviseur van Alwel om deze goed in uw inschrijving te verwerken. Ook als u recht heeft op voorrang vanwege maatschappelijke binding kunt u contact opnemen met onze maatwerkadviseur.

Zorg dat u ingeschreven staat bij Klik voor Wonen. Daar kunt u op een appartement reageren. Het is belangrijk dat u een recente inkomensverklaring aan uw inschrijving toevoegt.

Als u een laag inkomen heeft, maar een hoog eigen vermogen, dan kunt u onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor een woning in de hogere huurprijsklasse. Ook hierbij helpt onze maatwerkadviseur (088 255 2000).

Naar elkaar omkijken in een zorgzame gemeenschap
Samen met TWB, WijZijn en de gemeente Roosendaal ontwikkelen we in De Pastorie een bijzonder woonconcept voor mensen met en zonder zorgvraag. De Pastorie vormt een gemeenschap van mensen die naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Dat kan van alles zijn: boodschappen doen, koken en helpen met de computer.

De appartementen:

  • zijn van verschillende grootte
  • vallen onder en boven de huurtoeslaggrens, afhankelijk van het appartement
  • zijn voornamelijk beschikbaar voor mensen vanaf 55+
  • zijn rolstoeltoegankelijk
  • zijn toegankelijk via een lift