Aanvragen eenmalige huurverlaging 2021

Stap 1. Voldoe je aan de voorwaarden.


1. Je woont in een sociale huurwoning.
Woon je op kamers? Dan kom je niet aanmerking.


2. Je netto huur is hoger dan:

 • €633,25 (voor huishoudens tot 2 personen) of

 • €678,66 (voor huishoudens vanaf 3 personen).

Met netto huur bedoelen we de huur zonder de servicekosten.


3. Je inkomen mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens.
Je gezamenlijk inkomen is in 2020 gedaald tot onder de helft van de inkomensgrens en dit duurt al minstens 6 maanden.
Er zijn verschillende inkomensgrenzen. Welke voor jou
geldt, hangt af van het aantal personen dat bij je woont. Controleer deze grenzen in stap 2.


Goed om te weten
Heb je recht op een huurverlaging, Geef zelf je nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst! Dat kan door in te loggen op Mijntoeslagen.nl. Zo voorkom je dat je later huurtoeslag terug moet betalen.
Omdat je minder huur gaat betalen krijg je misschien ook minder huurtoeslag. Je gaat er wél altijd op vooruit.

Stap 2. Controleer je huur- inkomensgrenzen

Let op:

 • Wanneer je de huurverlaging aanvraagt dan moet je op dat moment minstens 6 maanden lang een laag (huishoud) inkomen hebben.

 • Omdat we je aanvraag beoordelen op basis van je huishoudinkomen van de laatste 6 maanden moet je daarom de inkomensgrenzen in de tabel halveren.

Stap 3. Verzamel je documentenAls je zelf huurverlaging aanvraagt, dan moet je aantonen waarom je denkt in aanmerking te komen. Is je aanvraag niet compleet? Dan kan deze niet in behandeling worden genomen.
Je (huishoud)inkomen moet minstens zes maanden lang, lager zijn dan de voor jou geldende inkomensgrens.

Het huishoudinkomen is het inkomen van alle bewoners van je woning. Ook het inkomen van kinderen die, op 1 januari 2021, 27 jaar of ouder waren telt mee.


Om je inkomen aan te tonen ontvangen we graag van jou en alle medebewoners de volgende inkomensgegevens:

 • De loonstroken van werkgever(s) van de laatste 6 maanden.

 • Ontvang jij of iemand in je huishouden een uitkering? Verzamel dan per uitkering de specificaties van de laatste 6 maanden. Denk aan bijvoorbeeld aan een WW-, bijstands- of een WAO-uitkering.

 • Ben je pensioengerechtigd? We ontvangen graag een uitdraai van de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Ben jij of is iemand in je huishouden een ZZP'er? Vraag dan een verklaring van je boekhouder over het inkomen van de afgelopen 6 maanden.


Stuur ook een verklaring over de samenstelling van je huishouden mee.

Deze verklaring mag je zelf typen of schrijven. Of maak gebruik het formulier 'Verklaring huishoudsamenstelling''.
Voor de grootte van je huishouden tel je al je huisgenoten (ook je kinderen) mee. Schrijf op de verklaring:

 • Het totaal aantal personen op je adres.

 • De namen en geboortedata van alle bewoners (incl. kinderen).

Stap 4: Alles compleet? Bekijk de checklist hieronder.
 • Heb je het formulier 'Verklaring samenstelling huishouden’ ingevuld en ondertekend? Op dit uittreksel staan de naam en geboortedatum van alle personen die zijn ingeschreven op je adres. Staan deze gegevens niet op de verklaring? Dan kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

 • Heb je alle inkomensgegevens verzameld van jou en alle personen die bij je op het adres staan ingeschreven? Als er documenten missen dan kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

 • Als je foto('s) hebt gemaakt van de documenten: is de tekst goed leesbaar?

 • Heb je het burgerservicenummer (BSN) in alle documenten onleesbaar gemaakt?

Let op! Je kunt geen huurverlaging aanvragen als je op kamers woont of een vrijesectorwoning, parkeergarage of bedrijfsruimte huurt.

Stap 5. Je aanvraag insturen.


Heb je alle documenten verzameld?

 • Gebruik de App op deze pagina, vul je gegevens in en upload je documenten.

 • Stuur je ons liever een email? Scan alles in en mail je complete aanvraag naar info@alwel.nl.

 • Geen scan? Maak een duidelijke foto per pagina en mail je complete aanvraag naar info@alwel.nl (Zorg ervoor dat de tekst op de foto goed leesbaar is).

 • Liever per post? Ons postadres is Postbus 1491, 4700 BL Roosendaal

 • Natuurlijk mag je de aanvraag met bijlages ook bezorgen in de brievenbus bij één van onze kantoren.