Meer wooncomfort.
Minder energiekosten.

In wijk De Grient staat groot onderhoud gepland voor 59 huizen. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Het gaat om huurwoningen in de Dasseburcht, Hazeleger en Wildbaan.

We hebben de bewoners van deze huizen gevraagd naar hun woonbeleving.
Dit gaven zij aan:

  • We wonen graag in deze wijk
  • We hebben behoefte aan woningverbetering
  • Graag aandacht voor vocht, kou en tocht
  • Graag dubbel glas in de hele woning
  • Behoefte aan meer isolatie
Huurders en leden van de HBV denken mee
We vinden het belangrijk dat onze huurders én de huurdersorganisatie al vroeg betrokken zijn bij dit plan. Enthousiaste bewoners van de verschillende woningtypen meldden zich aan om mee te denken in een werkgroep. Ze zijn aanspreekpunt in de buurt. Samen met 2 leden van de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur vertegenwoordigen zij de huurders van alle 59 huizen. Regelmatig zitten we met de werkgroep om tafel om hun advies te vragen en ze te betrekken bij het project.

Het onderhoudsplan bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Noodzakelijk onderhoud
  • Verduurzaming
  • Aanpakken van vocht, kou en tocht
Informatieboekje, uitleg bij huisbezoek en modelwoning
Bij het invullen van het onderhoudsplan hebben we rekening gehouden met de uitkomsten van het onderzoek. Wat de werkzaamheden precies voor bewoners betekenen, staat in het informatieboekje. We hebben dit boekje met de keuzelijst en akkoordverklaring persoonlijk thuis gebracht bij de bewoners. In een uitgebreid huisbezoek wordt de inhoud van het boekje verder uitgelegd en is er alle tijd voor het stellen van vragen. Begin september is de modelwoning (Dasseburcht 9) helemaal klaar om alle binnenwerkzaamheden te bekijken.
Bekijk hier het sociaal plan

Spreekuur: elke maandag van 15.00 - 16.00 uur
Je bent welkom (tijdelijk) in Dasseburcht 9. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Liever een ander moment? Neem contact op met bewonerscoach Twan.

Contact

Werkgroep bewoners
Meneer Cornelissen, Dasseburcht 4
Meneer Freijee, Dasseburcht 24
Mevrouw Van Swieten, Hazeleger 5
Meneer Willekes, Hazeleger 17
Meneer Hartmans, Hazeleger 21
Mevrouw Adelmund, Wildbaan 29
Mevrouw Van Tuijn: damesvandegrient@hotmail.com

HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur
06 3003 80 50

Zwaluwe Bouw
Bewonerscoach Twan van Oers, 06 51405538

Alwel
Sociaal projectleider Claudia Meurs, 088 255 2000
degrient@alwel.nl

Globale planning 2021

Juni
bewoners krijgen: informatieboekje, keuzelijst, akkoordverklaring sociaal plan klaar

Vanaf half juni
uitgebreid huisbezoek
ophalen bewoners instemming - minimaal 70% is nodig om met de uitvoering te kunnen starten

Begin september
modelwoning klaar om te bekijken

Vanaf november
start uitvoering

Terugblik op 2020

Groot onderhoud met verduurzaming vraagt om een voorbereiding, die vroeg begint: onderzoeken, betrekken van bewoners, informeren.


April

Vooronderzoek in 8 huizen
Nestkasten geplaatst voor beschermde diersoorten (groot onderhoud heeft impact op de leefomgeving van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen)

Mei
Onderzoek woonbeleving bewoners

Juni
Samenstelling werkgroep (zie: onderhoudsplan hierboven)

28 september
Eerste bewonersbijeenkomst in de wijk
Presentatie bewonersbijeenkomst
Filmpje van de presentatie (persoonlijk verteld)

Oktober
Sociaal plan maken: inspelen op ongemakken voor bewoners

Vanaf november
Kort bezoek: onderzoek in de huizen

Wil je iets weten over dit duurzame onderhoud? Mail naar degrient@alwel.nl of spreek iemand aan uit de werkgroep.