Eenmalige huurverlaging: Veelgestelde vragen


In 2021 hebben huurders van een woningcorporatie met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging.

Heb je in maart een brief van ons ontvangen met een voorstel voor een eenmalige huurverlaging? Je hoeft niets te doen. De huurverlaging gaat per 1 mei 2021 in.

Om te bepalen of je in aanmerking komt kijken we naar de hoogte van je netto huurprijs, de hoogte van je huishoudinkomen in 2019 en de samenstelling van je huishouden.

Heb je in maart geen bericht van ons ontvangen?
Het kan zijn dat je netto huur niet te hoog is. Of dat je gezamenlijk (huishoud) inkomen (2019) volgens de Belastingdienst niet voldoet of niet bekend was.
Is je huishoudinkomen na 2019 gedaald? De huur- inkomensgrenzen vind je in het overzicht op deze pagina. Lees hoe je zélf huurverlaging aan kunt vragen.

Voor wie is de huurverlaging?


De huurverlaging is voor huurders:

 • Die een sociale huurwoning van een woningcorporatie huren

 • en die een relatief laag huishoudinkomen hebben en hoge huur betalen.


Is mijn woning een 'sociale' huurwoning of een 'vrije-sector'woning?


De 1e maand huur (zonder servicekosten) die je betaalde toen je in je woning ging wonen, bepaalt of je een sociale-huurwoning hebt of niet.

Was de (kale) huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de maximale huurprijsgrens in het jaar dat je huurcontract inging? Dan heb je een sociale-huurwoning. Was de huurprijs hoger? Dan heb je een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.

Of je in een sociale huurwoning woont hangt dus af van:

 • de ingangsdatum van je huurcontract (zo kun je opzoeken wat de maximale huurprijsgrens in dat jaar was)

 • de (kale) huurprijs die in je huurcontract staat.

Sociale huurwoning of vrije sector woning? Doe de check op de website van Rijksoverheid.Wat betekent 'maximale huurprijsgrens'?

De maximale huurprijsgrens wordt ook wel liberalisatiegrens of sociale huurgrens genoemd. De grens wordt ieder jaar opnieuw door de overheid vastgesteld. De maximale huurprijsgrens is precies hetzelfde als de huurtoeslaggrens. Tot deze grens kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Wanneer kom je in aanmerking voor huurverlaging?


Of je in aanmerking komt hangt af van je de hoogte van je huurprijs, de hoogte van je inkomen en de samenstelling van je huishouden.


De hoogte van je netto (kale) huurprijs

Bij de huurprijs gaat het om de hoogte van de netto(kale) huurprijs. Dat is de huurprijs zónder de servicekosten. Deze huurprijs mag niet hoger zijn dan de aftoppingsgrens die is vastgesteld door de overheid en past bij je inkomen.


De hoogte van de gezamenlijke inkomen (huishoudinkomen)

Het door de belastingdienst vastgestelde inkomen van 2019 van alle bewoners van je woning wordt bij elkaar opgeteld. Ook het inkomen van kinderen die, op 1 januari 2021, 27 jaar of ouder waren telt mee. Dit noemen we het huishoudinkomen.

 • De belastingdienst heeft aan Alwel doorgegeven tot welke inkomenscategorie jouw huishoudinkomen van 2019 behoort.

 • De belastingdienst geeft niet het bedrag van je huishoudinkomen door aan Alwel, maar geeft alleen de categorie door; 'laag inkomen' of 'geen laag inkomen'.

 • Je ontvangt een brief van de belastingdienst als zij je gegevens hebben doorgegeven aan Alwel. Deze gegevens, de gegevens over je huurprijs én de samenstelling van je huishouden bepalen of je in aanmerking komt voor huurprijsverlaging.

 • Kom je op basis van dit inkomen en je netto huurprijs in aanmerking voor huurprijsverlaging? Dan heb je van ons vóór 1 april 2021, een voorstel voor huurverlaging ontvangen.

(Denk je dat je op basis van je inkomen van 2019 wél in aanmerking komt, maar heb je geen brief van de Belastingdienst of van Alwel ontvangen? Gebruik de App op de pagina Huurverlaging aanvragen. Volg de instructie om te zien of je huurverlaging aan kunt vragen.)

De samenstelling van je huishouden

Voor de grootte van je huishouden tel je al je huisgenoten mee. Ook je kinderen. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan hoeft hun inkomen niet meegeteld te worden.

De overheid heeft vastgesteld welke huur/inkomens verhouding past bij jouw situatie. Dit noemen we 'aftoppingsgrenzen'. Kijk in het schema hieronder welke grenzen voor jou gelden.
Is je huishoudinkomen na 2019 gedaald? Je kunt zelf huurverlaging aanvragen. We beoordelen op basis van je huishoudinkomen van de laatste 6 maanden of je tóch in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging. Als je zelf huurverlaging aanvraagt moet je daarom de inkomensgrenzen in de tabel halveren.

Overzicht Huur- inkomensgrenzen

 • Wanneer je zelf huurverlaging aanvraagt dan moet je op dat moment minstens 6 maanden lang een laag (huishoud) inkomen hebben.
 • Omdat we je aanvraag beoordelen op basis van je huishoudinkomen van de laatste 6 maanden moet je daarom ook de inkomensgrenzen in de tabel halveren.
Hoeveel lager wordt de huur

Dat hangt van de het huurbedrag wat je nu betaald.
De huur wordt verlaagd tot de aftoppingsgrens die geldt voor jouw type huishouden. (Deze grens vind je in het schema hierboven.)


Welke huur wordt verlaagd?

De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd.
Om huurverlaging te kunnen krijgen moet je kale huur (netto huur) boven de aftoppingsgrens liggen.


Hoe weet ik wat mijn 'kale' huur is?

Ieder jaar krijg je een brief over de huurverhoging. Daar staat in wat je kale huur (netto huur) is en wat je eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging gaat het om de kale huur.


Welke kosten tellen niet mee bij je 'kale' huur.

Let op: het bedrag dat je maandelijks aan huur betaalt, kan hoger zijn dan je kale (netto)huur.

 • Sommige huurders betalen ook kosten voor gas, water, licht aan hun verhuurder. Die kosten tellen niet mee.

 • Ook de servicekosten die je kunt hebben als je in een appartement woont tellen niet mee.

 • Net als de huur van (verplichte) parkeerplaatsen , ook deze wordt niet meegenomen in de wet huurverlaging

Wil je direct weten hoe je huurprijs is opgebouwd? Log in op je account om je huur te bekijken.


Is je huur veel hoger dan de aftoppingsgrens?

Dan krijg je dus een fikse huurverlaging. Zit je maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging

Heb je vóór 1 april 2021 een voorstel huurverlaging ontvangen?

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Huurders waarvan we zeker weten dat deze in aanmerking komen hebben in maart een voorstel voor huurverlaging ontvangen. Voor deze klanten gaat de huurverlaging gaat in per 1 mei 2021 in.

Geldt de huurverlaging met terugwerkende kracht?

Nee, de huurprijsverlaging gaat in per 1 mei 2021. Dat betekent dat je vanaf 1 mei 2021 de nieuwe (lagere) huurprijs betaald.

Tot wanneer geldt de nieuwe lagere huurprijs?

Deze huurverlaging houdt in dat je per 1 juli 2021 ook geen huurverhoging krijgt. De nieuwe huurprijs zoals vermeld de brief die je van Alwel ontvangt is de huurprijs tot 1 juli 2022.

Jaarlijkse huurverhoging 2021

De overheid wil in 2021 de huurprijzen voor huurders van sociale huurwoningen niet verhogen. Dit ondersteunt Alwel natuurlijk van harte. De huren van alle sociale huurwoningen in Nederland worden dus 'bevroren' voor het jaar 2021. Dat betekent dat voor deze woningen de huurverhoging per 1 juli 0% is. De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurwoningen van Alwel, onze studentenwoonruimte en onze parkeergelegenheden. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door.

Voor geliberaliseerde woningen (vrije sector) geldt een huurverhoging van 1,4% per 1 juli 2021.

Geef je nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst!

Huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat je na de huurverlaging minder huurtoeslag hoort te krijgen. Geef daarom je nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst.

 • Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoedt, ga je er door een huurverlaging wel altijd op vooruit.

 • Geef zelf je nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst! Dat kan door in te loggen op Mijntoeslagen.nl. Hoewel Alwel de aangepaste (subsidiabele) huurprijs ook doorgeeft aan de Belastingdienst, is het erg belangrijk om dit ook zelf nog te doen. De aangepaste lagere huur heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van je huurtoeslag.

Voorkom dat je huurtoeslag moet terugbetalen!
Controleer je gegevens bij de belastingdienst. Je bent zelf verantwoordelijk dat je juiste gegevens bekend zijn. Als je door een lagere huurprijs of door een wijziging van je (huishoud)inkomen teveel huurtoeslag ontvangt? Dan moet je deze later terugbetalen.

Heb je in maart geen voorstel huurverlaging van Alwel ontvangen?


Het je op 1 april 2021 nog geen voorstel huurverlaging van ons ontvangen?
 • Is je netto (kale) huur lager dan de huur die de overheid heeft vastgesteld? Je komt dan niet in aanmerking voor huurverlaging.

 • Ook kan het zijn dat je (gezamenlijk) huishoudinkomen volgens de Belastingdienst hoger was dan de grenzen die de overheid heeft vastgesteld. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het huishoud inkomen dat je had in 2019. Je komt dan niet in aanmerking voor huurverlaging.
  (Denk je dat je op basis van je inkomen van 2019 wél in aanmerking komt, maar heb je geen brief ontvangen? Gebruik de App op de pagina Huurverlaging aanvragen. Volg de instructie om te zien of je huurverlaging aan kunt vragen en hoe je dat doet. Voeg een inkomensverklaring 2019 toe aan de aanvraag.)


Wat als je (gezamenlijk) inkomen na 2019 gedaald is?

Door de daling van je inkomen kan het zijn dat je toch in de categorie voor huurverlaging bent beland. In dat geval kun je de huurverlaging zelf aanvragen.

 • De overheid heeft vastgesteld welke huur/inkomens verhouding past bij jouw situatie. Dit noemen we 'aftoppingsgrenzen'. Kijk in het schema welke grenzen voor jou gelden en of je in aanmerking komt. (Omdat we op basis van je inkomensgegevens van het laatste half jaar beoordelen of je tóch in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging, moet je de inkomensgrenzen in de tabel halveren).

 • Je (huishoud)inkomen moet minstens zes maanden lang, lager zijn dan de helft van de voor jou geldende inkomensgrens. Het huishoudinkomen is het inkomen van alle bewoners van je woning. Ook het inkomen van kinderen die, op 1 januari 2021, 27 jaar of ouder waren telt mee. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan hoeft hun inkomen niet meegeteld te worden. (Ook studiefinanciering hoeft niet bij het meegeteld te worden.)

 • Kom je volgens de huur/inkomens schema in aanmerking voor huurverlaging? Dien dan een aanvraag in en zorg dat je alle bewijzen meestuurt bij je aanvraag. Binnen 3 weken ontvang je van ons een bericht.

 • Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan ontvang je een huurverlagingsvoorstel. Deze gaat in op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Bijvoorbeeld: Als je corporatie jou in april 2021 een huurverlagingsvoorstel stuurt gaat de huurverlaging dus in op 1 juni 2021.

Wanneer en hoe kun je bezwaar maken?

Ontvang je geen voorstel tot huurverlaging van ons? Gebruik de App op de pagina Huurverlaging aanvragen. Volg de instructie om te zien of je huurverlaging aan kunt vragen en hoe je dat doet.
Kom je niet in aanmerking en vind jij dat je wél voldoet aan de voorwaarden? Of ben je het niet eens met het voorstel? Dan kun je bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

 • Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurtoeslag moeten dan binnen zes weken na 1 april 2021 (uiterlijk 12 mei 2021) een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

 • Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan, kunnen tot zes weken na de reactie van de corporatie een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Een corporatie moet binnen drie weken reageren op een verzoek tot huurverlaging.

Zelf huurverlaging aanvragen


Is je huishoudinkomen na 2019 gestegen of gelijk gebleven?

De belastingdienst heeft aan Alwel doorgegeven tot welke inkomenscategorie jouw huishoudinkomen van 2019 behoort. Kom je op basis van dit inkomen en je netto huurprijs in aanmerking voor huurprijsverlaging? Dan heb je van ons vóór 1 april 2021, een voorstel voor huurverlaging ontvangen.
Denk je dat je op basis van je inkomen van 2019 wél in aanmerking komt, maar heb je geen brief ontvangen? Gebruik de App op de pagina Huurverlaging aanvragen. Volg de instructie om te zien of je huurverlaging aan kunt vragen en hoe je dat doet. Voeg een inkomensverklaring 2019 toe aan de aanvraag.


Is je (gezamenlijke) huishoudinkomen na 2019 lager geworden?

Door de daling van je inkomen kan het zijn dat je toch in de categorie voor huurverlaging bent beland. In dat geval kun je de huurverlaging zelf aanvragen.

 • De overheid heeft vastgesteld welke huur/inkomens verhouding past bij jouw situatie. Dit noemen we 'aftoppingsgrenzen'. Kijk in het schema welke grenzen voor jou gelden en of je in aanmerking komt. (Omdat we op basis van je inkomensgegevens van het laatste half jaar beoordelen of je tóch in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging, moet je de inkomensgrenzen in de tabel halveren).

 • Je (huishoud)inkomen moet minstens zes maanden lang, lager zijn dan de helft van de voor jou geldende inkomensgrens. Het huishoudinkomen is het inkomen van alle bewoners van je woning. Ook het inkomen van kinderen die, op 1 januari 2021, 27 jaar of ouder waren telt mee. Gaat het om kinderen tot 27 jaar? Dan hoeft hun inkomen niet meegeteld te worden. Ook studiefinanciering hoeft niet bij het meegeteld te worden.

 • Kom je volgens de huur/inkomens schema in aanmerking voor huurverlaging? Dien dan een aanvraag in en zorg dat je alle bewijzen meestuurt bij je aanvraag. Binnen 3 weken ontvang je van ons een bericht.

 • Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan ontvang je een huurverlagingsvoorstel. Deze gaat in op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Bijvoorbeeld: Als je corporatie jou in april 2021 een huurverlagingsvoorstel stuurt gaat de huurverlaging dus in op 1 juni 2021.


Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?

Ja, als je zelf huurverlaging aanvraagt, dan moet je aantonen waarom je denkt in aanmerking te komen. Is je aanvraag niet compleet? Dan kan deze niet in behandeling worden genomen. Je inkomen in 2019 bepaalt tot welke inkomenscategorie je behoort.
Je kunt ook in aanmerking komen als je (huishoud)inkomen minstens zes maanden lang, lager was dan de helft van de voor jou geldende inkomensgrens.
Het huishoudinkomen is het inkomen van alle bewoners van je woning. Ook het inkomen van kinderen die, op 1 januari 2021, 27 jaar of ouder waren telt mee. (Studiefinanciering hoeft niet bij het meegeteld te worden.)

Om je inkomen aan te tonen ontvangen we graag van jou en alle medebewoners de volgende inkomensgegevens:

 • De loonstroken van werkgever(s) van de laatste 6 maanden.

 • Ontvang jij of iemand in je huishouden een uitkering? Verzamel dan per uitkering de specificaties van de laatste 6 maanden. Denk aan bijvoorbeeld aan een WW-, bijstands- of een WAO-uitkering.

 • Ben je pensioengerechtigd? We ontvangen graag een uitdraai van de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Ben jij of is iemand in je huishouden een ZZP'er? Vraag dan een verklaring van je boekhouder over het inkomen van de afgelopen 6 maanden.


Stuur een verklaring over de samenstelling van je huishouden mee.

Deze verklaring mag je zelf typen of schrijven. Of maak gebruik het formulier 'Verklaring huishoudsamenstelling''.
Voor de grootte van je huishouden tel je al je huisgenoten (ook je kinderen) mee. Schrijf op de verklaring:

 • Het totaal aantal personen op je adres.

 • De namen en geboortedata van alle bewoners (incl. kinderen).
Is er een voorbeeldbrief om huurverlaging aan te vragen?

De Woonbond heeft een 'gratis modelbrief 'Aanvragen eenmalige huurverlaging 2021'. Je kunt deze brief aanvullen met je gegevens en opsturen naar Alwel.


Waar kan ik de brief, de huishoudsamenstelling en alle documenten over mijn huishoudinkomen naartoe sturen?

Heb je alle documenten verzameld?

 • Gebruik de App op de pagina Huurverlaging aanvragen, vul je gegevens in en upload je documenten.

 • Stuur je ons liever een email? Scan alles in en mail je complete aanvraag naar info@alwel.nl.

 • Geen scan? Maak een duidelijke foto per pagina en mail je complete aanvraag naar info@alwel.nl (Zorg ervoor dat de tekst op de foto goed leesbaar is).

 • Liever per post? Ons postadres is Postbus 1491, 4700 BL Roosendaal

 • Natuurlijk mag je de aanvraag met bijlages ook bezorgen in de brievenbus bij één van onze kantoren.Vanaf wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?
 • De belastingdienst heeft aan Alwel doorgegeven tot welke inkomenscategorie jouw huishoudinkomen van 2019 behoort. Kom je op basis van dit inkomen en je netto huurprijs in aanmerking voor huurprijsverlaging? Dan heb je van ons vóór 1 april 2021, een voorstel voor huurverlaging ontvangen.
  Denk je dat je op basis van je inkomen van 2019 wél in aanmerking komt, maar heb je geen brief ontvangen? Gebruik de App op de pagina Huurverlaging aanvragen. Volg de instructie om te zien of je huurverlaging aan kunt vragen en hoe je dat doet. Voeg een inkomensverklaring 2019 toe aan de aanvraag.

 • Is je (huishoud)inkomen na 2019 gedaald? En duurde deze inkomensdaling minimaal 6 maanden? Dan kun je vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen.

 • Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd (Je kunt tot 30 december 2021 een verzoek tot huurverlaging indienen bij Alwel).

 • Kom je volgens het huur- inkomens schema in aanmerking voor huurverlaging? Dien dan een aanvraag in en zorg dat je alle bewijzen meestuurt bij je aanvraag. Binnen 3 weken ontvang je van ons een bericht. (Omdat we op basis van je inkomensgegevens van het laatste half jaar beoordelen of je tóch in aanmerkingkomt voor een eenmalige huurverlaging, moet je de inkomensgrenzen in de tabel halveren).

 • Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan ontvang je een huurverlagingsvoorstel. Deze gaat in op de eerste dag van de 2e maand na de datum van het voorstel. Bijvoorbeeld: Als je corporatie jou in april 2021 een huurverlagingsvoorstel stuurt gaat de huurverlaging dus in op 1 juni 2021.
Kan ik huurverlaging vragen voor een vrijesectorwoning?
De eenmalige huurverlaging kan niet worden aangevraagd voor vrijesectorwoningen.