Huurverhoging 2018 Alwel

Alwel past jaarlijks op 1 juli de huur aan. De overheid schrijft voor wat het maximale percentage mag zijn waarmee we de huur mogen verhogen.
Over de hoogte van de huurverhoging voeren wij ieder jaar vooraf overleg met de huurdersverenigingen.

Betaalbare huurwoningen vinden wij belangrijk. Daarom houden we de huurprijzen zo laag mogelijk. De afgelopen jaren hebben we de huurprijzen alleen aan inflatie aangepast (inflatie is de stijging van het algemene prijspeil). Omdat we onze woningen ook willen onderhouden en verbeteren is het nodig om de huurprijzen te verhogen, maar onze verhoging is een stuk lager dan de richtlijnen van de overheid.

Door de fusie tussen AlleeWonen en Woonstichting Etten-Leur lukt het ons om ook de komende jaren de huurprijzen alleen met inflatie te verhogen.
We voeren dit jaar géén inkomensafhankelijke huurverhoging door. Dit betekent dat er geen inkomensverklaringen zijn opgevraagd bij de Belastingdienst.

Huishoudinkomen in 2016 Richtlijnen overheid Huurverhoging AlleeWonen
Tot en met € 41.056.................... 3,9%................................. 1,4%
Meer dan € 41.056...................... 5,4

Mijn huurverhoging is lager dan het percentage dat door Alwel is vastgesteld voor 2018?

In sommige situaties geldt een lager percentage. Daar zijn drie redenen voor:

  • De huurprijs voor sociale huurwoningen mag nooit boven de wettelijk vastgestelde maximale huurprijs uitkomen. We verhogen dan de huurprijs niet verder.
  • De huurprijs komt niet boven de maximale huurtoeslaggrens van € 710,68 als het huishoudinkomen lager is dan € 41.056. Bij jongeren onder 23 jaar geldt een grens van € 414,02.
  • Vanwege renovatie en herstructurering is er een aantal huishoudens dat geen huurverhoging krijgt.