Einde aan de overlast bij de IJzeren Pot


Bewoners van de IJzeren Pot delen een achterpad met bewoners van de Norbartstraat. Maar dit achterpad werd vooral gebruikt door jongeren en zij veroorzaakten overlast. Op advies van wijkconsulent Jos Muijs hebben de bewoners een handtekeningenactie gehouden om gezamenlijk akkoord te gaan met de afsluiting van dit achterpad. Iedereen was het hier snel over eens. Inmiddels is de poort geplaatst en hebben de bewoners een sleutel ontvangen.

Heb je ook goede ideeën om jouw buurt of appartementencomplex te verbeteren? Neem dan contact op met je wijkconsulent.