Moerwijkzicht 'gasloos', een voorbeeldproject

In 2017 onderging Moerwijkzicht, één van de grootste appartementencomplexen van Breda, een ingrijpende renovatie. Woningen werden geïsoleerd, waardoor het wooncomfort verbeterde en het energieverbruik afnam. De collectieve aansluiting op het Amerwarmtenet werd vervangen door individuele aansluitingen, waarbij het werkelijke verbruik nu wordt gemeten met een individuele gigajoule meter. Doordat de bewoners overgingen van koken op gas naar koken op inductie, kon de stap naar ‘gasloos’ worden gemaakt.
Om deze aanpassingen te kunnen realiseren, moest 70% van de bewoners met de plannen akkoord gaan. Alwel zette daarom hoog in op heldere en intensieve communicatie met alle bewoners: 241 wooneenheden, met ongeveer 25 verschillende nationaliteiten, verdeeld over 12 woonlagen.

Met succes: Moerwijkzicht is de eerste flat in de regio waar deze transitie is geslaagd en mag daarmee als een voorbeeldproject gezien worden. Wij hebben het hele proces uitgebreid geëvalueerd met de verschillende stakeholders: natuurlijk in de eerste plaats met een aantal bewoners, maar ook met projectleiders, opzichters, uitvoerders en andere betrokkenen van Alwel, Dura Vermeer, installateurs en warmteleverancier Ennatuurlijk.
Alwel wil de ervaringen, succesfactoren en verbeterpunten met betrekking tot het hele project graag delen met woningcorporaties en andere belanghebbenden. Dat hebben wij deels gedaan tijdens de speciale kennissessie, die op 7 maart 2018 werd gehouden in buurtcentrum ONS. In dit document hebben wij de belangrijkste ervaringen, successen en leermomenten nog eens samengevat.

Hebt u nog vragen of opmerkingen over deze pilot? Aarzel dan niet om contact op te nemen: p.vanhappen@alwel.nl.