Huur bevriezen of huur verlagen

Is je huur hoog en je inkomen in verhouding laag?

Je kunt huurbevriezing vragen, als je al minstens zes maanden meer huur betaalt dan je met je inkomen kunt opbrengen.

 • Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden (Behalve als je met pensioen gaat , dan geldt de wachttijd niet).

 • Of je te duur woont hangt af van het aantal personen in je huishouden, je inkomen en de (netto) huurprijs van de woning waarin je woont.

Geldt huurbevriezing of huurverlaging voor jou? Dan kun je via onderstaande knop meteen huurbevriezing of huurverlaging aanvragen.

Veelgestelde vragen

Wat is huurbevriezing?

Dat betekent dat je huurbedrag dit jaar hetzelfde blijft. Je krijgt dus géén huurverhoging per 1 juli..

Wie kan huurbevriezing aanvragen?

In 2020 gaat het om twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen:

Huishoudens met een laag inkomen en een huur die hoger is dan:

€ 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
€ 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen

Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

 • Lager dan €15.500 als je alleen woont

 • Lager dan €26.500 als je met 2 personen woont

 • Lager dan €33.500 als je met 3 of meer personen woont

Huishoudens met een iets hoger inkomen en een huur die hoger is:

€ 737,14 voor alle huishoudens


Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

 • Tussen €15.500 en € 27.000 als je alleen woont

 • Tussen €26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont

 • Tussen €33.500 en €43.500 als je met 3 of meer personen woont.

Wie kan huurverlaging aanvragen

Als je een laag inkomen hebt en een huur boven de € 737,14 dan kun je huurverlaging aanvragen. We verlagen de rekenhuur dan tot € 736,14 zodat je in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Met een laag inkomen wordt bedoeld:

 • Lager dan € 15.500 als u alleen woont

 • Lager dan € 26.500 als u met 2 personen woont

 • Lager dan € 33.500 als u met 3 of meer personen woont

Je kunt alleen huurverlaging aanvragen voor een sociale huurwoning. Dus niet als je een woning in de vrije sector huurt.

Hoe kan ik het aanvragen?
Via de website van Alwel

Vul via de volgende link je gegevens in en check of je in aanmerking komt.
Kom je in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging? Voeg de inkomensverklaring(en) en het uittreksel BRP toe. Je aanvraag wordt meteen ingediend bij Alwel.
We sturen je een mail met de gegevens van je aanvraag, zo weet je dat Alwel je aanvraag heeft ontvangen.
Huurbevriezing of huurverlaging aanvragen

Via de website van de Woonbond

Op de website van de woonbond vind je een online check. Na het invullen van je gegevens zie je of je huurbevriezing of huurverlaging kunt aanvragen. De woonbond laat je een voorbeeldbrief zien als je in aanmerking komt. Vul deze brief aan met jouw gegevens, voeg de inkomensverklaring(en) en het uittreksel BRP toe en stuur de complete aanvraag naar Alwel. Dat kan via de mail of per post.

Tip: Zorg dat je aanvraag compleet is. Is je aanvraag niet compleet? Dan kan deze niet in behandeling worden genomen.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag?
Uittreksel Basisadministratie Personen (BRP)

Vraag een uittreksel uit de Basisadministratie Personen (BRP) op bij je Gemeente
Hiermee laat je ons zien met hoeveel personen je in de woning woont. Let op: het uittreksel BRP mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Inkomensverklaring 2019

Vraag een inkomensverklaring 2019 op bij de belastingdienst.

 • Je vraagt deze verklaring op voor jou, je partner en kinderen van 18 jaar en ouder.

 • De verklaring is gratis te downloaden via de website van de Belastingdienst of telefonisch op te vragen via tel. 0800-0543.

 • (Inkomensverklaringen van 2019 nog niet beschikbaar? Stuur dan de inkomensverklaring van 2018 mee).

Vanaf wanneer kan ik het aanvragen?

De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020.

 • Huurverlaging kan het hele jaar door worden aangevraagd.

 • Je kunt huurbevriezing aanvragen, als je al minstens zes maanden meer huur betaalt dan je met je inkomen kunt opbrengen.

 • Er geldt dus een 'wachttijd' van zes maanden, behalve als je met pensioen gaat, dan kun je direct een aanvraag doen.

Zijn de regels bij iedere corporatie hetzelfde?

Nee. Woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) kunnen lokaal of regionaal eigen afspraken te maken over specifiek maatwerk. Dat maatwerk kan op onderdelen afwijken van de landelijke afspraken.

Wat is rekenhuur?


De kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten

 • verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten

 • diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge

 • reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

Huur ik een sociale huurwoning of een geliberaliseerde woning?De 1e maand huur (zonder servicekosten) die je betaalde toen je in je woning ging wonen, bepaalt of je een sociale-huurwoning hebt of niet.

Was de (kale) huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de maximale huurprijsgrens in het jaar dat je huurcontract inging? Dan heb je een sociale-huurwoning. Was de huurprijs hoger? Dan heb je een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.

Wat betekent 'maximale huurprijsgrens'?

De maximale huurprijsgrens wordt ook wel liberalisatiegrens of sociale huurgrens genoemd. De grens wordt ieder jaar opnieuw door de overheid vastgesteld. De maximale huurprijsgrens is precies hetzelfde als de huurtoeslaggrens. Tot deze grens kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Of je in een sociale huurwoning woont hangt dus af van:

 • de ingangsdatum van je huurcontract (zo kun je opzoeken wat de maximale huurprijsgrens in dat jaar was)

 • de (kale) huurprijs die in je huurcontract staat.

Sociale huurwoning of vrije sector woning?
Check het meteen op de website van Rijksoverheid.