ServicekostenServicekosten zijn kosten voor bijkomende leveringen en diensten; dus alles wat boven op de kale huur komt. Bijvoorbeeld kosten voor het schoonmaken van de algemene ruimte, glasverzekering, abonnement rioolontstopping, huismeester (sociaal beheerder). Ook voor gas, elektriciteit en water (ook wel nutsvoorzieningen genoemd) kan een voorschot zijn opgenomen in deze servicekosten.
Deze kosten zijn onderdeel van de huurovereenkomst en zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Huurcommissie.

Naast de (kale) huurprijs betaal je maandelijks een voorschotbedrag voor de servicekosten. Jaarlijks wordt het voorschot wat je hebt betaald, verrekend met de werkelijke kosten.

Wat zijn servicekosten?
Verrekenbare servicekosten

Zijn kosten die samenhangen met de gemeenschappelijke ruimten, zoals portieken, galerijen, trappenhuizen, liftruimten en containerruimten.

 • elektra-verbruik (algemeen)

 • schoonmaakkosten (voor algemene ruimtes)

 • glasbewassing (voor algemene ruimtes)

 • groen-/tuinonderhoud

 • kosten voor een sociaal beheerder

 • Ook voor gas, elektriciteit en water (ook wel nutsvoorzieningen genoemd) kan een voorschot zijn opgenomen in deze servicekosten.

Je bent verplicht om deze kosten te betalen. Alle bewoners van een complex betalen hieraan mee.
Je ontvangt jaarlijks een afrekening van deze kosten.
De betaalde voorschotten worden vergeleken met de werkelijke kosten voor het verbruik.
Het kan dus zijn dat je geld terug krijgt of dat je moet bij betalen.

Niet-verrekenbare servicekosten

Niet-verrekenbare servicekosten zijn vaste servicekosten die bij de huur zijn inbegrepen.
Zoals:

 • onderhoudsabonnement

 • ontstoppingsabonnement

 • glasverzekering

 • warmwatertoestel

Van deze kosten ontvang je geen jaarlijkse afrekening.

Servicekosten en huurtoeslag

De subsidiabele huur (rekenhuur) is de kale huur plus sommige servicekosten.

Bij appartementen betaal je naast de kale huur vaak ook servicekosten. Niet alle servicekosten zijn subsidiabel.

Er zijn 4 soorten subsidiabele servicekosten. Deze kosten tellen dus mee voor je huurtoeslag:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten

 • elektrakosten voor gemeenschappelijke ruimten

 • kosten voor diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge

 • kosten voor reparaties en groot onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

Voor ieder van de vier soorten subsidiabele servicekosten geldt een maximum.
Op www.belastingdienst.nl vind je meer informatie over subsidiabele servicekosten als je zoekt op "Wat is rekenhuur?". Op www.toeslagen.nl kun je een proefberekening maken.