ServicekostenServicekosten zijn kosten die je naast je kale (netto) huur betaalt.
Op deze pagina lees je welke kosten dit kunnen zijn.

De servicekosten voor jouw woning staan in je huurovereenkomst.
Je betaalt een voorschotbedrag per maand. Jaarlijks wordt het voorschot wat je hebt betaald, verrekend met de werkelijke kosten.

Servicekosten die we jaarlijks met je afrekenen


Zijn kosten die samenhangen met de gemeenschappelijke ruimten, zoals portieken, galerijen, trappenhuizen, liftruimten en containerruimten.

 • elektra-verbruik (algemeen)

 • schoonmaakkosten (voor algemene ruimtes)

 • glasbewassing (voor algemene ruimtes)

 • groen-/tuinonderhoud

 • kosten voor een sociaal beheerder

 • Ook voor gas, elektriciteit en water (ook wel nutsvoorzieningen genoemd) kan een voorschot zijn opgenomen in deze servicekosten.

Je bent verplicht om deze kosten te betalen. Alle bewoners van een complex betalen hieraan mee.
Je ontvangt jaarlijks een afrekening van deze kosten.
De betaalde voorschotten worden vergeleken met de werkelijke kosten voor het verbruik.
Het kan dus zijn dat je geld terug krijgt of dat je moet bij betalen.

Vaste servicekostenVaste servicekosten zijn kosten die bij de huur zijn inbegrepen. Van deze kosten ontvang je geen jaarlijkse afrekening.

Zoals:

 • ontstoppings-abonnement

 • glasverzekering

 • warmwatertoestel

 • zonnepanelen

Servicekosten en huurtoeslagHuurtoeslag is een bijdrage van de overheid in je huurkosten. Je kunt huurtoeslag aanvragen via belastingdienst.nl.
Om huurtoeslag aan te vragen heb je gegevens over je huurprijs en servicekosten nodig.

Wat mag je meetellen in de berekening van de huurtoeslag?
De huurprijs waarover je huurtoeslag berekend wordt noemen we subsidiabele huur.
De subsidiabele huur is de kale huur (rekenhuur) plus sommige servicekosten.

De servicekosten die meetellen bij de aanvraag huurtoeslag zijn:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten

 • elektrakosten voor gemeenschappelijke ruimten

 • kosten voor diensten van sociaal beheerder (huismeester)

Deze kosten tel je op bij je kale huurprijs. Let op: Voor iedere groep servicekosten geldt een maximum.
De opbouw van je huurprijs is dus belangrijk bij de aanvraag van huurtoeslag.

Meer weten over huurtoeslag?
Op belastingdienst.nl vind je informatie over de aanvraag van huurtoeslag. Een proefberekening maak je makkelijk op toeslagen.nl.

Verlaging belasting op energie 2022: van 21% naar 9%


Door de stijgende energieprijzen komen veel mensen in de problemen. Daarom heeft het kabinet enkele maatregelen bedacht om hierbij te helpen. Een van de maatregelen is het tijdelijk verlagen van de belasting (of: btw) op energie. In dit bericht lees je wat dit voor jou betekent.

Vanaf 1 juli 2022 betaal je minder belasting voor je energie
Het kabinet heeft namelijk besloten dat de belasting (of: het btw-tarief) tijdelijk van 21% naar 9% gaat. Hierdoor ben je dus minder geld kwijt aan je energierekening. Dit duurt in ieder geval tot en met 31 december 2022. Als huurder krijg je van ons iedere maand een rekening met daarop een geschat bedrag (voorschot) voor gas, stroom en/of stadsverwarming.

Wat is een voorschot?
Een voorschot is een geschat bedrag voor je gemiddelde energieverbruik. Je voorschot op de energierekening is dus het geschatte energieverbruik in een jaar, gedeeld door twaalf. Je betaalt dus elke maand hetzelfde bedrag. In de zomer betaal je eigenlijk te veel. En in de winter te weinig. Ieder jaar verrekenen we de voorschotten die je betaalde met de echte kosten van je verbruik.

Krijg je een brief van ons? Dan passen we de belasting in het voorschot aan
Veel huurders van Alwel zien de lagere belasting (of: btw-tarief) terug in hun voorschot. Zij krijgen een brief hierover. Daarin staan het oude én het nieuwe voorschot. En de btw (of: belasting) die je betaalt. Wij passen per 1 juli 2022 het btw-tarief op je maandelijkse voorschot aan. Het btw-tarief is dan 9% in plaats van 21%.

Mijn voorschotbedrag gaat niet omlaag. Hoe kan dat?
Niet alle huurders van Alwel krijgen nu meteen een lager voorschot. Dit doen we alleen bij de huizen waarbij we de belasting (of: btw) apart op je voorschot zetten. Heb je een voorschot met een bedrag waarin de btw al zit meegeteld? Dan zie je dit pas achteraf op je jaarlijkse eindrekening als twee aparte bedragen:

 1. De periode van 1 januari tot en met 30 juni 202 met 21% btw
 2. De periode van 1 juli tot en met 31 december 2022 met 9% btw
Je hoeft dus niet bang te zijn dat je teveel betaalt.

Hoeveel geld scheelt het mij iedere maand?
Dit leggen we graag uit met een voorbeeld. Stel je voor dat je iedere maand € 100,00 betaalt voor je energie (zonder de belasting).
 • Tot 1 juli betaal je daar 21% belasting over: dat is € 21,00. In totaal betaal je dan 100 + 21 = € 121,00 per maand.
 • Vanaf 1 juli betaal je 9% belasting, dat is in dit voorbeeld € 9,00. In totaal is dit: 100 + 9 = € 109,00.
 • Het verschil is dan 121 – 109 = € 12,00 per maand.
In het kort:
 • Tot 1 juli: 100 + 21 = € 121,00 per maand
 • Vanaf 1 juli: 100 + 9 = € 109,00 per maand
 • Verschil: € 12,00 per maand

Als je meer of minder dan €100,00 per maand betaalt, dan veranderen natuurlijk ook de bedragen in jouw eigen situatie.

Wat gebeurt er na 31 december 2022?
Het kabinet heeft gekozen voor een tijdelijke oplossing. Deze afspraak duurt tot en met 31 december. Als het kabinet de maatregel verlengt, dan blijven wij natuurlijk het lage btw-tarief gebruiken. Als de maatregel stopt, dan krijg je weer een voorschot met het hogere btw-tarief van 21%.

Heb je moeite met het betalen van je energierekening? Of heb je andere vragen?
Neem dan contact met ons op. Je kunt ons team van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 088 – 255 2000. Of stuur een email naar stookenservicekosten@alwel.nl.