Voorstel huurverlaging

Is een huurder het niet eens met de huurprijs, die hij voor de woning moet betalen? Dan kun je bij de verhuurder om huurverlaging vragen.

Dat kan als je één van volgende redenen hebt:

  • Als de huur niet geliberaliseerd (kale huurprijs lager dan € 710,68) is en boven de maximaal toegestane huurprijs ligt ligt (zie puntentelling).

  • of bij ernstige gebreken.

Let op! Voor de huurverhoging in 2018 heeft Alwel één vast percentage bepaald. Dat betekent dat dit jaar de hoogte van je inkomen geen invloed heeft gehad op je inkomen (niet inkomensafhankelijk). Je kunt op basis hiervan dus geen voorstel huurverlaging of bezwaar indienen.

Je stuurt daarvoor een 'voorstel tot huurverlaging' aan de verhuurder. Gaat de verhuurder akkoord? Dan gaat de huurverlaging in op de door de huurder voorgestelde ingangsdatum.
Wil je huurverlaging aanvragen? Op de website www.rijksoverheid.nl lees je stap-voor-stap hoe dit moet en vind je alle documenten die je hiervoor nodig hebt.

Print hier het formulier Voorstel huurverlaging

Kan ik huurverlaging voorstellen?

Kan ik huurverlaging voorstellen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging 2018?
Nee, voor 2018 heeft de overheid besloten dat de huurverhoging afhankelijk mag zijn van je inkomen, maar Alwel heeft voor de huurverhoging 2018 één vast percentage bepaald. Dat betekent dat dit jaar de hoogte van je inkomen geen invloed heeft gehad op je inkomen (niet inkomensafhankelijk). Je kunt op basis hiervan dus geen voorstel huurverlaging of bezwaar indienen.Al onze huurders krijgen een beperkte huurverhoging van 1,4% (dit is gelijk aan inflatie).
In onderstaande tabel lees je de richtlijnen van de overheid voor de huurverhoging en de huurverhoging die AlleeWonen doorvoert.

Huishoudinkomen in 2016 Richtlijnen overheid Huurverhoging AlleeWonen
Tot en met € 41.056.................... 3,9%................................. 1,4%
Meer dan € 41.056...................... 5,4

Kan ik nog huurverlaging voorstellen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging 2016/2017?
Ja dat kan, Je kunt alleen voor de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging voorstellen. Dat betekent dat je:

  • Tot 1 juli 2018 verlaging kan voorstellen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging van het jaar 2016 of 2017.

  • Na 1 juli 2018 kun je enkel nog huurverlaging voorstellen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van 2017 (immers, in 2018 is de huurverhoging van je woning niet inkomensafhankelijk).

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Je huishoudinkomen (2016 of 2017) moet dan lager zijn dan de inkomensgrens die gold bij de huurverhoging van het betreffende jaar.

  • Daalde je huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging? Dan kun je ook alleen hiervoor huurverlaging voorstellen.

  • Daalde je huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan kun je soms voor meer dan de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging voorstellen. Kijk voor meer informatie op de website van de huurcommissie en de woonbond.

Hoe kan ik een verlaging voorstellen op basis van de huurverhoging 2016 or 2017?
De modelbrief ‘voorstel huurverlaging’ vind je op de website www.huurcommissie.nl. Het formulier stuur je ingevuld en compleet met de gevraagde bijlagen naar de verhuurder van je woning. Krijg je van de verhuurder huurverlaging? Dan gaat de huurverlaging in uiterlijk 2 maanden na de ontvangstdatum van je verzoek.
Dit geldt ook als je verhuurder eerder niet akkoord ging met het huurverlagingsvoorstel, maar de Huurcommissie of rechter de huurverlaging heeft toegekend. Huurverlaging geldt dus niet voor het verleden (geen terugwerkende kracht).

Om te bepalen of je huurverlaging kunt voorstellen, heb je de volgende gegevens nodig:

  • Het percentage waarmee je huur in 2016 of 2017 is verhoogd. Dit staat in de brief met het voorstel tot huurverhoging die je hebt ontvangen.

  • Het gedaalde huishoudinkomen in het betreffende jaar zoals vastgesteld door de Belastingdienst (definitieve aanslag of een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van alle bewoners).

Let op: Zolang je huishoudinkomen (2016 of 2017) over het hele jaar van de inkomensdaling nog niet is vastgesteld kan je verzoek niet worden toegewezen. De Belastingdienst stelt je inkomen meestal in juni na elk kalenderjaar vast. Daarna kun je pas een huurverlaging voorstellen.

Huurverlagingsverzoek indienen?