Eenmalige huurverlaging

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Alwel houdt daar bij het toewijzen van woningen al rekening mee.

Huurders met een laag inkomen en hoge sociale huur konden in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen.
In maart en december 2021 hebben we brieven gestuurd naar huurders die in aanmerking konden komen. We hebben inmiddels veel huurders een eenmalige huurverlaging kunnen geven

Aanvraagtermijn gesloten

Eenmalige huurverlaging kon je aanvragen tot 31 december 2021. Nieuwe aanvragen nemen we niet in behandeling.

Geen brief ontvangen in 2021?
  • Was je netto (kale) huur lager dan de huur die de overheid heeft vastgesteld? Je kwam dan niet in aanmerking voor huurverlaging.

  • Ook kon het zijn dat je (gezamenlijk) huishoudinkomen volgens de Belastingdienst hoger was dan de grenzen die de overheid heeft vastgesteld. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het huishoud inkomen dat je had in 2019. Ook dan kwam je niet in aanmerking voor huurverlaging.

Vanaf 1 januari 2022 kun je geen huurverlaging meer aanvragen. Nieuwe aanvragen nemen we niet in behandeling.

Huur- inkomensgrenzen

  • Wanneer je zelf huurverlaging aanvraagt dan moet je op dat moment minstens 6 maanden lang een laag (huishoud) inkomen hebben.
  • Omdat we je aanvraag beoordelen op basis van je huishoudinkomen van de laatste 6 maanden moet je daarom ook de inkomensgrenzen in de tabel halveren.
Aanvraag ingediend in 2021?

Lopende aanvragen die ingediend zijn uiterlijk 31 december 2021 worden door ons in behandeling genomen. We houden je op de hoogte van het verloop.

Geldt de huurverlaging met terugwerkende kracht?

Nee, deze huurverlaging houdt in dat je een blijvende huurverlaging krijgt. Alle aanvragen die nu worden toegekend gaan in per 1 februari 2022. Dit is zo bepaald in de wet.

Geef je nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst!

Huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat je na de huurverlaging minder huurtoeslag hoort te krijgen. Geef daarom je nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst.

  • Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoedt, ga je er door een huurverlaging wel altijd op vooruit.

  • Geef zelf je nieuwe huurprijs door aan de belastingdienst! Dat kan door in te loggen op Mijntoeslagen.nl. Hoewel Alwel de aangepaste (subsidiabele) huurprijs ook doorgeeft aan de Belastingdienst, is het erg belangrijk om dit ook zelf nog te doen. De aangepaste lagere huur heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van je huurtoeslag.

Voorkom dat je huurtoeslag moet terugbetalen!
Controleer je gegevens bij de belastingdienst. Je bent zelf verantwoordelijk dat je juiste gegevens bekend zijn. Als je door een lagere huurprijs of door een wijziging van je (huishoud)inkomen teveel huurtoeslag ontvangt? Dan moet je deze later terugbetalen.

Bezwaar
Wanneer en hoe kun je bezwaar maken?


Kom je niet in aanmerking en vind jij dat je wél voldoet aan de voorwaarden? Of ben je het niet eens met het voorstel? Dan kun je bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

  • Huurders die al in 2019 een inkomen hadden dat recht gaf op huurtoeslag moesten binnen zes weken na 1 april 2021 (uiterlijk 12 mei 2021) een bezwaar indienen bij de Huurcommissie.

  • Huurders die na 2019 in de inkomenscategorie zijn terechtgekomen waarmee ze recht hebben op huurverlaging, en die zelf een verzoek tot huurverlaging hebben gedaan uiterlijk 31 december 2021, kunnen tot zes weken na de reactie van de corporatie een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Een corporatie moet binnen drie weken reageren op een verzoek tot huurverlaging.