Voorwaarden woningruil

Bij woningruil gelden de volgende voorwaarden:

 • Beide woningen staan in Nederland.

 • Er is geen sprake van meer dan 2 partijen. Driehoeksruil is niet mogelijk.

 • Je staat ingeschreven in het woningzoekende systeem van de corporatie waar je naartoe wil verhuizen.

 • Bij woningruil gelden dezelfde regels als wanneer je het huurcontract opzegt en vervalt de inschrijving in Klik voor Wonen na ondertekening van de huurovereenkomst.

 • De woning is passend voor jou en de ruilkandidaat. Hierbij gelden dezelfde criteria als bij een nieuwe huurder, zoals gezinssamenstelling en leeftijd.

 • Het inkomen past bij de huurprijs. Wij hanteren de regels van het 'passend toewijzen'.

 • Als de woning wordt verkocht bij mutatie kan er geen aanvraag gedaan worden voor woningruil. Check dit vooraf bij Alwel.

 • De huurprijs kan afwijken van de huidige huurprijs. Informeer dus altijd wat de nieuwe huurprijs wordt.

 • Er is geen huurachterstand en er is geen sprake van slechte bewoning.

 • Je moet van plan zijn om tenminste één jaar te blijven wonen in je nieuwe woning.

 • Blijkt dat de gegevens niet kloppen? Dan gaat de woningruil niet door!

 • Heb je zelf verbeteringen in de woning aangebracht die Alwel heeft geaccepteerd? Bespreek dit vooraf met de ruilkandidaat. Deze moet de veranderingen in de woning accepteren.

 • Wanneer je van woning wil ruilen, ga je ermee akkoord dat je gegevens worden gedeeld met de twee verhuurders. Ook staat je e-mailadres op de website van Klik voor Wonen.


Verplichte documenten:

 • Aanvraagformulier 'Verzoek tot woningruil' van beide partijen (volledig ingevuld en ondertekend); aanvraag via klik voor Wonen. Buiten regio via woningruil

 • Indien je (de ruilkandidaat) geen huurder van Alwel bent: Een verhuurdersverklaring (op te vragen bij verhuurder). Voeg deze toe aan je inschrijving bij Klik voor Wonen. Indien van toepassing, ook het toestemmingsformulier van de verhuurder uploaden in Klik voor Wonen.

 • Meest recente inkomensverklaring van jou en je eventuele partner en/of medebewoner(s). Voeg ook deze toe aan je inschrijving bij Klik voor Wonen.