Inspectie

Bij het opzeggen van de huur plan je meteen een afspraak voor inspectie(s) in met de opzichter. Tijdens de eindinspectie lever je de woning aan ons op en overhandig je ook meteen de sleutels aan onze opzichter.

Een eindinspectie vindt altijd plaats. Soms vindt er ook een voorinspectie plaats. Hieronder vind je algemene informatie over de inspectie(s) van de woning.

Wat houdt inspectie in?

Een inspectie is een controle van de woning na een huuropzegging. Tijdens de inspectie controleert de opzichter de volgende punten:

 • Zijn er 'zelf aangebrachte voorzieningen' (ZAV). Dit zijn verbeteringen die je als huurder zelf hebt aangebracht. Bijvoorbeeld een nieuwe keuken of zonnescherm. De opzichter controleert of het technisch in orde is en of je recht hebt op een vergoeding.

 • Voldoet de woning aan de richtlijnen woningoplevering van Alwel.

 • Is er sprake van achterstallig onderhoud.

Daarnaast neemt de opzichter tijdens de eindinspectie de meterstanden met je op en neemt hij de sleutels in.

Wanneer vinden er 2 inspecties plaats?
 • als je woning ouder is dan 5 jaar.
 • als er sprake is van een ZAVZelf Aangebrachte Voorziening. Dit zijn verbeteringen die door de klant zelf zijn aangebracht. of ernstige gebreken.
 • als Alwel voor het complex waarin je woont heeft bepaald, dat er ook een 1ste inspectie nodig is.
 • als je dit als huurder zelf graag wilt (bijvoorbeeld bij opzegging vanwege overlijden).
 • als er van jou als huurder een leefbaarheidsdossier is, bijvoorbeeld door overlast.
Wanneer vindt alleen een eindinspectie plaats?
 • als u er korter dan 3 jaar heeft gewoond.
 • als wij voor het complex hebben bepaald dat een 1ste inspectie niet nodig is.
 • als wij jouw woning aansluitend kunnen verhuren aan de nieuwe huurder.

Uiterlijk 24 uur van tevoren kun je online de afspraak voor de 1ste inspectie verzetten. Vind je afspraak binnen 24 uur plaats en wil je die verzetten? Bel dan 088 – 255 2000.

Online afspraak verzetten

Het is niet mogelijk de afspraak voor de 2de inspectie te verzetten. Kan de afspraak onmogelijk doorgaan? Bel dan 088 – 255 2000 om te informeren naar de mogelijkheden.