Een aanbouw plaatsen


Wat extra ruimte creëren bij de woonkamer. Een speelkamer voor de kinderen. Of een droge plek om bij regen toch nog buiten te kunnen zitten. Een aanbouw, bijgebouw of luifel kan extra woonplezier geven. Maar wat betekent zo'n aanpassing als je bij ons een huis huurt?

Een verandering aan de buitengevel vraag je altijd aan
Wij willen graag dat onze huurders fijn wonen. Een woningaanpassing is mogelijk. Hiervoor gelden wel duidelijke afspraken.

Ze staan ook in het huurdersreglement. Een aanvraag indienen doe je stapsgewijs via onze website.

Voorwaarden

  • Vraag eerst toestemming aan Alwel

  • Wij controleren of de aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen vanuit het bouwbesluit (www.bouwbesluitonline.nl).

  • Deze eisen zijn gericht op veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan de sterkte van de constructie en brandveiligheid.

  • Ook mag een aanbouw of bijgebouw niet in de weg staan bij onderhoud. We moeten de gevel en het dak altijd veilig kunnen bereiken.

Let er op dat een aanpassing aan de buitengevel altijd 100% veilig

Strenge controle door Alwel



Waarom controleren wij streng op de kwaliteit van een aanbouw of bijgebouw?

Dit heeft verschillende redenen:

  • De veiligheid van onze huurders en omwonenden staat voorop. Via een aanbouw kan brand makkelijk overslaan naar naastgelegen gebouwen.

  • Onderhoud aan onze huizen is noodzakelijk. Het zorgt voor wooncomfort. En zo houden we onze huizen veilig. Daarom is het belangrijk dat een aanbouw of bijgebouw niet in de weg staat bij onderhoud aan het huis.

  • Te grote aanbouwen of een aanbouw van slechte kwaliteit, zijn niet fraai om te zien. Het geeft een mindere uitstraling aan de wijk. En dit kan een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid.

Voorkom extra kosten, vraag altijd toestemming!


Je wil geen extra kosten, dus zorg eerst voor toestemming

Wil je iets (laten) veranderen? Neem altijd eerst contact met ons op.

Heb je zonder toestemming een aanbouw of het bijgebouw geplaatst?
Dan kunnen wij je opdracht geven om de aanpassing terug te draaien (Artikel 220 lid 1 Burgerlijk Wetboek en op basis van artikel 8.1 Algemene huurvoorwaarden van Alwel).
Het maakt niet uit hoe lang de aanbouw al staat. Je moet de kosten voor het terug veranderen zelf betalen