Bezwaar huurverhoging

Als je het niet eens bent met voorgestelde huurverhoging, dan kun je dat aan je verhuurder kenbaar kan maken. Dat kan op 2 manieren. De reden waarom je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging is belangrijk. Die bepaalt namelijk of je bezwaar of voorstel huurverlaging terecht is. Controleer goed welke van de twee mogelijkheden voor jou van toepassing is.

Bijvoorbeeld: Voor de huurverhoging in 2018 heeft Alwel één vast percentage bepaald. Dat betekent dat dit jaar de hoogte van je inkomen geen invloed heeft gehad op je inkomen (niet inkomensafhankelijk). Je kunt op basis hiervan dus geen voorstel huurverlaging of bezwaar indienen.

Is er een andere reden waarom je het niet eens bent? Ben je het niet eens met de voorgestelde huurverhoging omdat je een klacht over het onderhoud van je woning hebt of ben het niet eens vanwege je servicekosten? Op de website van de huurcommissie kun je checken of je bezwaar kunt maken of dat je in jouw situatie huurverlaging moet voorstellen.
Meer informatie en beide formulieren vind je op de website van de Huurcommissie.
De Huurcommissie is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 1400.

Ik ben het niet eens met de verhoging wat kan ik doen?

Check of de reden waarom je het niet eens bent met de huurverhoging terecht is en welk formulier je kunt gebruiken:

Meer informatie en beide formulieren vind je op de website van de Huurcommissie.

  • Vul het formulier volledig in en voeg alle gevraagde documenten toe.
  • Het volledige schriftelijke bezwaar stuur je op naar Alwel, het moet door ons ontvangen zijn vóór de datum waarop de nieuwe huurverhoging ingaat, dus uiterlijk 30 juni. Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
  • Als Alwel het eens is met het bezwaar, krijgt je daar zo snel mogelijk schriftelijk bericht over. Als Alwel het niet eens is met het bezwaar, dan gaat het bezwaar naar de Huurcommissie. Hieraan zijn voor zowel huurder als verhuurder kosten verbonden. De huurcommissie doet dan uitspraak over de huurverhoging.
  • ​​​​​​​Zowel Alwel als de klant krijgt bericht over de uitspraak.
Bezwaarschrift huurverhoging

Je bent het niet eens met de huurverhoging die je verhuurder heeft voorgesteld. Met dit formulier maak je bezwaar tegen de huur verhoging. Wanneer indienen? Je moet dit bezwaarschrift bij Alwel indienen, vóór de ingangsdatum van de huurverhoging. Je stuurt dit formulier dus niet naar de Huurcommissie.
Download hier het formulier