Bezwaar huurverhoging


Eenmaal per jaar kan de verhuurder de huurprijs verhogen. Het is een voorstel, dus je hoeft niet altijd in te stemmen. Er zijn enkele redenen om bezwaar te maken tegen het huurverhogingsvoorstel.
Wordt je bezwaar afgewezen? Dan kun je mogelijk de Huurcommissie inschakelen.

Let op: Check eerst of je een geldige reden hebt om bezwaar te maken!


Er zijn maar enkele redenen waarom je bezwaar kunt maken:

 • Alwel heeft het huurverhogingsvoorstel te laat gedaan (na 1 mei 2023).

 • De nieuwe huurprijs ligt door de huurverhoging boven de maximale huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel.

 • De huurprijs stijgt met meer procenten dan het wettelijk toegestane percentage (de richtlijn van de overheid 2023; max. 3,1%).

 • De ingangsdatum van de huurverhoging, de oude huurprijs, de nieuwe huurprijs, het percentage van de verhoging en het bedrag van de verhoging zijn niet of niet correct in het huurverhogingsvoorstel opgenomen.


Wanneer kun je bezwaar makenEenmaal per jaar kan de verhuurder de huurprijs verhogen. Het is een voorstel, dus je hoeft niet altijd in te stemmen. Er zijn een paar redenen om bezwaar te maken tegen het huurverhogingsvoorstel.

 • Alwel heeft het huurverhogingsvoorstel te laat gedaan. (Een voorstel ontvang je maximaal 2 maanden voor datum waarop de huurverhoging ingaat.)

 • De nieuwe huurprijs wordt door de huurverhoging hoger dan de vastgestelde maximale huurprijs op basis van de puntentelling (woningwaardering). Doe de huurprijscheck op Huurcommissie.nl om jouw maximale huurprijs te controleren.

 • De huurprijs stijgt met meer procenten dan het wettelijk toegestane percentage (de richtlijn van de overheid geeft een maximum van 3,1% aan in 2023).

 • Als de ingangsdatum van de huurverhoging, de oude huurprijs, de nieuwe huurprijs, het percentage van de verhoging of het bedrag van de verhoging niet of niet correct in het huurverhogingsvoorstel zijn opgenomen.

Wordt je bezwaar afgewezen? Dan kun je mogelijk de Huurcommissie inschakelen.


Kreeg je al een huurverhoging door een renovatieproject?
Je kunt geen bezwaar maken. Na het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden wordt de huur verhoogd met een vooraf afgesproken bedrag.
Door de uitgevoerde werkzaamheden stijgt de woningwaardering en het wooncomfort. Mogelijk ga je zelfs minder betalen op je energierekening. Dit alles is meegerekend in het huurverhogingsbedrag.
Op 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats. Deze jaarlijkse huurverhoging staat los van de huurverhoging naar aanleiding van een renovatie.Ben je het niet eens om een andere reden
Bijvoorbeeld omdat je een klacht over het onderhoud van je woning hebt of omdat je het niet eens bent met de servicekosten die je betaalt? Op de website van het Juridisch Loket lees je of jouw reden om bezwaar te maken terecht is. Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0800-8020.
Hoe je bezwaar kunt maken lees je op Juridisch Loket.nl

Hoe maak je bezwaar?

Als de verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet aan de huurder, dan kan de huurder, om enkele redenen, bezwaar maken bij de verhuurder.
Worden zij het niet met elkaar eens, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen.

Let op: Check eerst of je een geldige reden hebt om bezwaar te maken!Bezwaar maken met een bezwaarschrift

Als je bezwaar wilt maken tegen de huurverhoging kun je een bezwaarschrift indienen vóór 1 juli 2023 bij Alwel.

 • Gebruik het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging' op deze website of

 • Op de website van het Juridisch loket vind je een voorbeeldbrief 'Bezwaar tegen huurverhoging'. Dien je je bezwaar op een andere manier in? Dan kunnen wij het niet in behandeling nemen.

 • Let er op: je bezwaar moet uiterlijk 1 juli 2023 in ons bezit zijn.

 • Vul het formulier in en kijk goed welke documenten je toe moet voegen.

 • Stuur het formulier alleen naar ons terug als het helemaal is ingevuld en alle gevraagde documenten erbij zitten. Pas dan kunnen wij het bezwaar/voorstel in behandeling nemen.


Het volledige schriftelijke bezwaar stuur je voor 1 juli 2023 op naar

Alwel
postbus 1491
4700 BL RoosendaalJe ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

 • Als Alwel het eens is met het bezwaar, krijgt je daar zo snel mogelijk schriftelijk bericht over.

 • Als Alwel het niet eens is met het bezwaar, dan gaat het bezwaar naar de Huurcommissie. Hieraan zijn voor zowel huurder als verhuurder kosten verbonden. De huurcommissie doet dan uitspraak over de huurverhoging.

Zowel jijzelf als Alwel krijgt bericht over de uitspraak.
Wil je een formulier thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via (088) 255 2000 (lokaal tarief)Bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen
Je kunt ook bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Alwel moet dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit heet de rappelbrief.

Heb je de aangetekende rappelbrief binnen 3 maanden ontvangen? Dan moet je binnen 4 maanden na de ingangsdatum (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doe je dit niet? Dan moet je alsnog de huurverhoging betalen.

Bezwaar huurverhoging vrije sector woningen


Jaarlijks stelt de overheid richtlijnen vast voor de huurverhoging per 1 juli. Volgens deze richtlijnen geldt voor woningen in de vrije sector, een huurverhogingspercentage van maximaal 4,1%. Alwel kiest ervoor om de huurprijzen te verhogen met 4,1%.

Er kan bij de Huurcommissie geen bezwaar worden gemaakt tegen de huurverhoging van een woning in de vrije sector.
Als u niet akkoord gaat met de huurverhoging die wij voorstellen, kunt u een procedure starten bij de kantonrechter. De rechter zal dan de gevraagde huurverhoging beoordelen.

 • De overheid heeft bepaald dat de huurprijs van een huurwoning in de vrije sector maximaal met 4,1% verhoogd mag worden. Is het huurverhogingspercentage hoger, dan kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging. Alwel verhoogt de huur met 4,1%. Dat betekent dat je geen bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging bij de Huurcommissie.

 • Ben je om een andere reden niet akkoord met de voorgestelde huurverhoging dan kun je een procedure starten bij de kantonrechter. De rechter beoordeelt dan de gevraagde huurverhoging.


Lees verder over de regels die gelden bij een huurverhoging vrije sectorwoning.

Meer weten?

Direct Downloaden