Bezwaar huurverhoging

Eenmaal per jaar kan de verhuurder de huurprijs verhogen. Het is een voorstel, dus je hoeft niet altijd in te stemmen. Er zijn enkele redenen om bezwaar te maken tegen het huurverhogingsvoorstel.
Wordt je bezwaar afgewezen? Dan kun je mogelijk de Huurcommissie inschakelen.

Wanneer kun je bezwaar maken?
 • Als Alwel het huurverhogingsvoorstel te laat heeft gedaan (na 1 mei 2020)

 • Als de nieuwe huurprijs door de huurverhoging boven de vastgestelde maximale huurprijs op basis van de puntentelling (woningwaardering) komt te liggen.
  Doe de huurprijscheck op Huurcommissie.nl om jouw maximale huurprijs te controleren.

 • Als de huurprijs met meer procenten stijgt dan het wettelijk toegestane percentage (de richtlijn van de overheid geeft een maximum van 5,1% aan in 2020).

 • Als de ingangsdatum van de huurverhoging, de oude huurprijs, de nieuwe huurrpijs, het percentage van de verhoging of het bedrag van de verhoging niet of niet correct in het huurverhogingsvoorstel zijn opgenomen.

Ben je het niet eens om een andere reden

Bijvoorbeeld omdat je een klacht over het onderhoud van je woning hebt of omdat je het niet eens bent met de servicekosten die je betaalt? Op de website van de huurcommissie lees je of jouw reden om bezwaar te maken terecht is. De Huurcommissie is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 1400.

Hoe maak ik bezwaar?

Als de verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet aan de huurder, dan kan de huurder, om enkele redenen, bezwaar maken bij de verhuurder.
Worden zij het niet met elkaar eens, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen.
Let op: Check eerst of je een geldig reden hebt om bezwaar te maken!

Bezwaar maken met een bezwaarschrift

Het formulier Bezwaarschrift huurverhoging heb je nodig om je bezwaar te kunnen indienen. Dien je je bezwaar op een andere manier in, dan kunnen wij het niet in behandeling nemen. Let er op: je bezwaar moet uiterlijk 1 juli 2020 in ons bezit zijn

 • Download het formulier Bezwaarschrift huurverhoging hier of op huurcommissie.nl.

 • Vul het formulier in en kijk goed welke documenten je toe moet voegen. Let op, stuur het formulier alleen naar ons terug als het helemaal is ingevuld en alle gevraagde documenten erbij zitten. Pas dan kunnen wij het bezwaar/voorstel in behandeling nemen.

 • Het volledige schriftelijke bezwaar stuur je op naar Alwel, postbus 1491, 4700 BL Roosendaal. Het moet door ons ontvangen zijn vóór de datum waarop de nieuwe huurverhoging ingaat, dus uiterlijk 1 juli 2020. Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

 • Als Alwel het eens is met het bezwaar, krijgt je daar zo snel mogelijk schriftelijk bericht over. Als Alwel het niet eens is met het bezwaar, dan gaat het bezwaar naar de Huurcommissie. Hieraan zijn voor zowel huurder als verhuurder kosten verbonden. De huurcommissie doet dan uitspraak over de huurverhoging.

 • Zowel jijzelf als Alwel krijgt bericht over de uitspraak.

 • Wil je een formulier thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via (088) 255 2000 (lokaal tarief)

Bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen

Je kunt ook bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Alwel moet dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit heet de rappelbrief.

Heb je de aangetekende rappelbrief binnen 3 maanden ontvangen? Dan moet je binnen 4 maanden na de ingangsdatum (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doe je dit niet? Dan moet je alsnog de huurverhoging betalen.

Informatie en het formulier Bezwaar maken tegen de huurverhoging vind je ook op de website van de Huurcommissie.

De huurders die de huurverhoging nog niet hebben betaal in juli en/of aug hebben een rappelbrief ontvangen 10-09. Deze zijn verzonden door de juridische afdeling. Hierin staat dat ze geen bezwaar hebben gemaakt en ook de huurverhoging niet betaald hebben. Mochten ze alsnog bezwaar willen maken kan dit nog voor 1 nov 2020 bij de huurcommissie. Klik hier voor een voorbeeld rappelbrief.

Toelichting huurverhoging vrije sector woningen

Jaarlijks worden door de overheid richtlijnen voor de huurverhoging per 1 juli vastgesteld. Volgens deze richtlijnen geldt voor woningen in de vrije sector geen maximaal huurverhogingspercentage.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging woningen vrije sector

Er kan bij de Huurcommissie geen bezwaar worden gemaakt tegen de huurverhoging van een woning in de vrije sector. Is men niet akkoord met de voorgestelde huurverhoging dan kan men een procedure starten bij de kantonrechter.
De rechter zal dan de gevraagde huurverhoging beoordelen.

Meer lezen?