Bezwaar huurverhoging

Ben je het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Dan kun je bezwaar maken.

De reden waarom je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging is belangrijk. Die bepaalt namelijk of je bezwaar of voorstel huurverlaging terecht is. Controleer goed welke van de twee mogelijkheden voor jou van toepassing is.

Bezwaar maken op op basis van inkomen

Op basis van je inkomen kun je voor 2019 geen bezwaar maken. Alwel heeft dit jaar één vast percentage bepaald. Dat betekent dat dit jaar de hoogte van je inkomen geen invloed heeft gehad op je inkomen (niet inkomensafhankelijk). Je kunt op basis hiervan dus geen voorstel huurverlaging of bezwaar indienen.

Om andere redenen bezwaar maken

Is er een andere reden waarom je het niet eens bent? Bijvoorbeeld omdat je een klacht over het onderhoud van je woning hebt of ben het niet eens vanwege je servicekosten? Op de website van de huurcommissie lees je of jouw reden om bezwaar te maken terecht is.
De Huurcommissie is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 1400.

Hoe maak ik bezwaar?

Als de verhuurder een huurverhogingsvoorstel doet aan de huurder, dan kan de huurder, om enkele redenen, bezwaar maken bij de verhuurder.
Worden zij het niet met elkaar eens, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen.
Check eerst of de reden waarom je bezwaar wil maken tegen de huurverhoging terecht is. Bezwaar maken kan op 2 manieren.

1. Bezwaar maken met een bezwaarschrift
Het formulier Bezwaarschrift huurverhoging heb je nodig om je bezwaar te kunnen indienen. Dien je je bezwaar op een andere manier in, dan kunnen wij het niet in behandeling nemen. Let er op: je bezwaar moet uiterlijk 1 juli 2019 in ons bezit zijn

  • Download het formulier Bezwaarschrift huurverhoging hier of op huurcommissie.nl.

  • Vul het formulier volledig in en voeg alle gevraagde documenten toe.
    Let op dat je het formulier ingevuld en compleet naar ons terugstuurt. Pas dan kunnen wij het bezwaar/voorstel in behandeling nemen

  • Het volledige schriftelijke bezwaar stuur je op naar Alwel, postbus 1491, 4700 BL Roosendaal. Het moet door ons ontvangen zijn vóór de datum waarop de nieuwe huurverhoging ingaat, dus uiterlijk 1 juli 2019. Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

  • Als Alwel het eens is met het bezwaar, krijgt je daar zo snel mogelijk schriftelijk bericht over. Als Alwel het niet eens is met het bezwaar, dan gaat het bezwaar naar de Huurcommissie. Hieraan zijn voor zowel huurder als verhuurder kosten verbonden. De huurcommissie doet dan uitspraak over de huurverhoging.

  • Zowel Alwel als de klant krijgt bericht over de uitspraak.

  • Wil je een formulier thuis ontvangen? Neem dan contact met ons op via (088) 255 2000 (lokaal tarief)

2. Bezwaar maken door de huurverhoging niet betalen
Je kunt ook bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Alwel moet dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen U kunt ook bezwaar maken door uw huurverhoging niet te betalen en geen bezwaar-schrift op te sturen. Alwel moet u dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit heet de rappelbrief.

Heb je de aangetekende rappelbrief binnen 3 maanden ontvangen? Dan moet je binnen 4 maanden na de ingangsdatum (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doe je dit niet? Dan moet je alsnog de huurverhoging betalen.

Informatie en het formulier Bezwaar maken tegen de huurverhoging vind je ook op de website van de Huurcommissie.

Toelichting huurverhoging vrije sector woningen

Jaarlijks worden door de overheid richtlijnen voor de huurverhoging per 1 juli vastgesteld. Volgens deze richtlijnen geldt voor woningen in de vrije sector geen maximaal huurverhogingspercentage.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging woningen vrije sector?
Er kan bij de Huurcommissie geen bezwaar worden gemaakt tegen de huurverhoging van een woning in de vrije sector. Is men niet akkoord met de voorgestelde huurverhoging dan kan men een procedure starten bij de kantonrechter.
De rechter zal dan de gevraagde huurverhoging beoordelen.