Eenmalige huurverlaging 2023De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Alwel houdt daar bij het toewijzen van woningen al rekening mee.

Eenmalige huurverlaging 2023
Er is een nieuwe wet ingevoerd. Daardoor krijgen sommige huurders in 2023 een eenmalige huurverlaging. Op deze manier willen we wonen betaalbaar houden voor mensen met een laag inkomen.

Niet iedereen heeft recht op deze huurverlaging.
Huurders met een laag huishoudinkomen (2021) en een kale huurprijs hoger dan €575,03 komen in aanmerking voor een huurverlaging in plaats van een huurverhoging.

Had je in 2021 een laag inkomen, dan hoef je niets te doen,
Huurders die recht hebben op de eenmalige huurverlaging krijgen in mei 2023 een brief van ons. De huurverlaging gaat dan vanaf 1 juli 2023 in.
De Belastingdienst geeft aan Alwel door dat je in 2021 een laag inkomen had.


Krijg je in april 2023 een brief van ons met een huurverhoging en denk je dat je wel recht hebt op een huurverlaging?
Lees of je huurverlaging aan kunt vragen.

Waarom krijg ik een brief van de belastingdienst?Alwel heeft gegevens opgevraagd bij de Belastingdienst
In de nieuwe wet staat dat Alwel inkomensgegevens van 2021 op mag vragen bij de belastingdienst. Ben je bewoner van een woning van Alwel met een netto huurprijsDe huurprijs zonder extra (service)kosten hoger dan €575,03?
We hebben we de gegevens van jou en je medebewoners ondertussen ontvangen. Zo kunnen we meteen bepalen of je in aanmerking komt voor eenmalige huurverlaging 2023.Brief belastingdienst
Je ontvangt hierover van de belastingdienst in maart 2023 een brief ter info, dat is wel zo netjes. Zo weet je dat je gegevens zijn opgevraagd en door wie. Met deze gegevens kunnen we per adres het huishoudinkomen bepalen
Het huishoudinkomen en de kale huurprijs bepalen of je huurverhoging of huurverlaging krijgt.


Je hoeft niets te doen!
Met de brief van de belastingdienst hoef je niets te doen. Wacht rustig af.
In april en mei ontvang je vanzelf van een brief van ons waarin staat of je huur per 1 juli 2023 verhoogd of verlaagd wordt.

Wanneer kom je in aanmerking voor huurverlagingJe krijgt automatisch huurverlaging als alle onderstaande punten voor jou gelden:

 • Je huurt een sociale huurwoning.
  Op kamers wonen telt niet.

 • Je huurde op 1 maart 2023 de woning waar je nu woont van Alwel.
  Teken je na 1 maart 2023 een (nieuwe) huurovereenkomst, dan krijg je helaas geen huurverlaging.

 • Je netto huurprijsDe huurprijs zonder extra (service)kosten is hoger dan € 575,03.

 • Je gezamenlijk huishoudinkomen 2021 is maximaal de inkomensgrens
  Er zijn verschillende inkomensgrenzen. Je huishoudgrootte, daarmee bedoelen we het aantal mensen dat bij je woont, bepaalt je inkomensgrens.


Omdat we op basis van deze gegevens van de Belastingdienst weten we of je in 2021 binnen de geldende inkomenseisen viel. Ontvang je in mei (vóór 1 juni 2023) een huurverlagingsvoorstel. De huur wordt verlaagd naar €575,03

Waarom krijg ik geen huurverlaging?Je ontvangt niet vanzelf een voorstel huurverlaging als:

 • Je huishoud inkomen in 2021 hoger was dan de voor jou geldende inkomensgrens.

 • Je op 1 maart 2023 geen sociale huurwoning van Alwel huurde.

 • Je netto huurprijs minder is dan € 575,04Welk inkomen telt voor de huurverlaging

 • De inkomensgegevens 2021 van alle bewoners die op 1 maart 2023 op je adres stonden ingeschreven hebben we in maart van de belastingdienst ontvangen.

 • Het inkomen van bewoners die jonger zijn dan 27 jaar telt niet mee. Ook studiefinanciering wordt niet meegeteld.

 • Van alle andere bewoners wordt het inkomen 2021 opgeteld. Zo weten we je 'huishoudinkomen'.


Waarom wordt er gekeken naar het inkomen van 2021?
Op dit moment is het inkomen over 2022 nog niet vastgesteld door de belastingdienst. We moeten immers nog aangifte doen voor hun inkomstenbelasting 2022; het laatst (definitief) vastgestelde inkomen is dus dat van 2021.


Heb je pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen?
Door de daling van je inkomen, bijvoorbeeld vanwege recent baanverlies, pensionering, of vertrek van een partner of kind, kan het zijn dat je toch in de categorie voor huurverlaging bent beland. In dat geval kun je de huurverlaging zelf aanvragen. Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan ontvang je een huurverlagingsvoorstel.

Je hebt recht op huurverlaging zodra je kunt aantonen dat je huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft .
Je kunt zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024.
Denk je dat je in aanmerking komt? Wil je huurverlaging aanvragen?

Kijk hier hoe je huurverlaging aanvragenLet op! Je moet de huurverhoging betalen ook als je aanvraag huurverlaging loopt. Je kunt géén bezwaar maken tegen deze huurverhoging

Verandert mijn huurtoeslag door de huurverlaging?Dat kan. Huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat je na de huurverlaging minder huurtoeslag hoort te krijgen. Maar de huurverlaging is altijd hoger dan de daling van de huurtoeslag. Huurverlaging loont dus sowieso.


Moet ik zelf mijn nieuwe huurprijs doorgeven aan de belastingdienst?
Hoewel Alwel de aangepaste (subsidiabele) huurprijs ook doorgeeft aan de Belastingdienst, is het erg belangrijk om dit ook zelf nog te doen. De aangepaste lagere huur heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van je huurtoeslag.
Je bent zelf verantwoordelijk dat je juiste gegevens bekend zijn. Als je door een lagere huurprijs of door een wijziging van je (huishoud)inkomen teveel huurtoeslag ontvangt? Dan moet je deze later terugbetalen.


Voorkom dat je huurtoeslag moet terugbetalen!
Controleer je gegevens en je nieuwe huurprijs bij de belastingdienst.
Dat kan door in te loggen op Mijntoeslagen.nl.

Meer lezen: