De Josephwijk in een nieuw jasje

Samen met de huurders, omwonenden en de gemeente Roosendaal geven we een nieuw gezicht aan de Josephwijk. De huurwoningen in de Josephwijk zijn bijna 100 jaar oud. De manier waarop de wijk en de huizen zijn opgezet, is oud en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.
Het is tijd om de wijk te vernieuwen. De Josephwijk staat bekend als een gezellige en sociale buurt. We hebben geluisterd naar wat de mensen die er woonden graag wilden, en die ideeën hebben we meegenomen in onze plannen.

We maken de nieuwe wijk "Onze Tuinen"

Hier bouwen we 200 nieuwe huizen. We bouwen een mix van huur- en koopwoningen. In totaal 40 koopwoningen en 160 huurwoningen. Ook bouwen we veel verschillende soorten woningen. Zoals appartementen, ééngezinswoningen en levensbestendige woningen. We letten goed op het milieu en hergebruik van materialen. Ook zorgen we voor meer natuur door de aanleg van verschillende soorten tuinen.

Deze huizen liggen in de St. Josephstraat, Voorstraat, Gildenbondstraat, Maxburgh, Valkenburgstraat, Rozestraat, Julianastraat en Tulpstraat.

De bouw en sloop gaat in 3 fasen​

We gaan tegelijk bestaande huizen slopen en nieuwe huizen bouwen. Hiervoor hebben we een (voorlopige) planning.

Fase 1 ​- Bloementuin
Sloop van huizen: februari 2022 – juli 2022 ​
Start bouw nieuwe huizen: 4e kwartaal 2022
Oplevering nieuwe huizen: september 2023​

Fase 2 - Stedelijke Tuin
Sloop van huizen: juli 2023 – december 2023​
Start bouw nieuwe huizen: najaar 2023
Oplevering nieuwe huizen: december 2024​

Fase 3 - Gildetuin
Sloop van huizen: juli 2024 – december 2024​
Start bouw nieuwe huizen: najaar 2024
Oplevering nieuwe huizen: december 2025​

Wil je meer weten over Onze Tuinen?

Lees alles over het project en de plannen op josephwijk.nl

Verhuur gaat via Klik voor Wonen

Zodra de huurwoningen klaar zijn, bieden we ze aan via klik voor wonen. Wil je hier wonen? Zorg dan dat je ingeschreven staat. Dat is sowieso handig als je graag wil huren in West-Brabant.