Klantrechten

Woningcorporaties bezitten soms hele gevoelige persoonsgegevens, je mag van ons verwachten dat we hier zorgvuldig mee omgaan. Zo verwerken we dagelijks de persoonsgegevens van bijvoorbeeld huurders, woningzoekenden maar ook van werknemers.

Deze gegevens hebben we nodig om ons werk als verhuurder te kunnen doen.
Een bankrekening bijvoorbeeld hebben we nodig om de huur maandelijks automatisch te kunnen afschrijven wanneer je Alwel hebt gemachtigd.
Je adres en telefoonnummer gebruiken we om contact te kunnen opnemen als we iets aan de woning willen doen.
En zo zijn er meer gegevens die we van onze klanten bewaren.

In onze Privacyverklaring lees je wat jouw rechten zijn en welke rechten en plichten Alwel heeft als het gaat om het verstrekken en opvragen van persoonsgegevens. Ook heb je altijd het recht om een afgegeven toestemming in te trekken. Wel blijven de verwerkingen voorafgaand aan de intrekking geldig.

Welke klantrechten zijn opgenomen in de AVG?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft onze huurders rechten; de klantrechten. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk III van de AVG. De AVG schrijft voor hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.
Privacyrechten onder de AVG
 • Het recht op inzage
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van jou verwerken in te zien.

 • Het recht op rectificatie en aanvulling
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van jou verwerken te wijzigen.

 • Het recht op vergetelheid
  Je hebt het recht om bepaalde verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.

 • Het recht op dataportabiliteit (ook wel gegevensoverdraagbaarheid)
  Dit betekent dat je het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van jou verwerkt. Je kunt deze gegevens vervolgens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik of doorgeven aan een andere organisatie. Het doel van dit recht is je positie te versterken en je meer controle over je gegevens te geven.

 • Het recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om organisaties te vragen om minder persoonsgegevens van jou te verwerken.

 • Het recht om gevrijwaard te blijven van geautomatiseerd gebruik van je persoonsgegevens en besluiten daarover zonder menselijke tussenkomst. Dit betekent dat je er recht op hebt dat een medewerker je gegevens beoordeelt en erover een besluit neemt. Een online ingediende kredietaanvraag mag dus niet automatisch worden geweigerd.

 • Het recht om bezwaar te maken
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe dien je een verzoek in?


Wil je gebruik maken van je 'klantrechten' vul dan het volgende formulier in en stuur het naar Alwel, of neem contact op met onze klantenservice via info@alwel.nl of 088-2552000. Ook ben je welkom bij de balie op één van onze vestigingen. Kijk op de contactpagina voor de adressen en de actuele openingstijden.

Formulier Klantrechten