De HuurdersBelangenVereniging (HBV) Etten-Leur maakte zich hard voor de komst van een Maatwerkadviseur. Hiervoor heeft de HBV een deel van de fusiebesparing voor Etten-Leur ingezet.

Hulp bij complexe problemen
De Maatwerkadviseur is er voor huurders met verschillende, vaak heftige problemen. Het gaat dan vooral om complexe situaties of zware financiële moeilijkheden.

Ook bij het vinden van een huis kan de Maatwerkadviseur bijspringen. We gaan er vanuit dat mensen dit zelf voor elkaar krijgen. Maar soms lukt het iemand –door bijzondere omstandigheden- niet zelfstandig. De ene keer is verhuizen dé oplossing. De andere keer kan dit een huurprijsaanpassing zijn. Of een verwijzing naar zorg- en welzijnsorganisaties.

De uitvoering is vaak in samenwerking met andere medewerkers bij Alwel of daarbuiten. Kortom, de Maatwerkadviseur bekijkt elke situatie apart, voor een passende oplossing. Heb je een vraag, neem dan contact op met Karin.vandongen@alwel.nl.