De Mandt in Teteringen


In de wijk Bouverijen in Teteringen ligt 'de Mandt', in de Kriekenstraat naast de basisschool. Op deze locatie willen we maximaal 26 sociale huurappartementen bouwen.

Op dit moment zijn we bezig met het proces- en planontwikkeling.

Ter inzage bestemmingsplan

Op dit moment ligt het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage. Het bestemmingsplan is tot en met 11 januari in te zien via Ruimtelijkeplannen.nl (Bouverijen, Kriekenstraat).
Bekendmaking ter inzagelegging in Gemeenteblad Breda

Informatiebijeenkomst omwonenden

Op 17 april 2023 is er een informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden waarin de conceptplannen door ons verder zijn toegelicht:
-presentatie 17 april 2023
-verslag bewonersbijeenkomst 17 april 2023
-parkeeronderzoek De Mandt 2022

Aanpassingen verkeer rond basisschool De Mandt

De gemeente heeft een plan gemaakt om de verkeerskundige situatie rondom basisschool De Mandt en in de Burgemeester Verdaasdonkstraat te verbeteren en veiliger te maken.
Aanpassingen verkeer rond basisschool De Mandt | PlanBreda

Verhuur gaat via Klik voor Wonen
Zodra de woningen beschikbaar komen, worden ze aangeboden via klik voor wonen. Wil je hier wonen? Zorg dan dat je ingeschreven staat. Dat is sowieso handig als je graag wil huren in West-Brabant.