Nieuwbouw Muizenberglaan

Samen met de gemeente Breda en Surplus werken we aan een project om huizen te bouwen op een leeg stuk grond bij de Muizenberglaan – Westerhagenlaan in Breda. Het gaat om een appartementencomplex van 104 appartementen voor senioren. De zorginstelling Surplus doet mee aan het project, zodat er ook zorg in de woning mogelijk is.


Meer informatie over onze plannen
Tijdens een inloopavond op 19 juni 2023 vertelde we meer over de ontwikkeling van woningen op deze plaats. Op 12 december 2023 was er een tweede inloopavond ovet het bestemmingsplan.

Je kunt de verslagen en de presentatie's van deze bijeenkomsten zelf bekijken:


Heb je vragen, stel ze ons
Vragen die gaan over het bestemmingsplan of de procedure mag je per e-mail sturen naar: omgevingsplan@breda.nl

Voor alle andere vragen stuur je een e-mail naar: muizenberglaan@alwel.nl

Werkzaamheden op het terrein
De gemeente voert een aantal onderzoeken uit. Het kan dus zijn dat je activiteiten ziet op het perceel. Maar we zijn nog niet aan het bouwen. Dat doen we pas als alle procedures (o.a. bestemmingsplan en omgevingsvergunning) zijn afgerond.

Verhuur gaat via Klik voor Wonen
Zodra bekend is wanneer de woningen klaar zijn, bieden we ze aan via klik voor wonen. Wil je hier wonen? Zorg dan dat je ingeschreven staat.