Passend Toewijzen

De overheid wil dat je een woning huurt, die past bij jouw situatie. Hiervoor zijn regels opgesteld. Deze regels bepalen tot welke huurprijs je maximaal mag huren. Dit heet passend toewijzen.
Voordat je op een woning kunt reageren hebben we gegevens nodig over je inkomen en de grootte van je huishouden (alle personen die bij jou in de woning wonen). Deze gegevens bepalen tot welke huurprijs een huurwoning mag worden toegewezen.

Meer informatie over passend toewijzen vind je op Klikvoorwonen.nl en Rijksoverheid.nl.

Huishoudgrootte


Voordat je kunt zoeken naar een woning moet je aangeven met hoeveel personen je naar een nieuwe woning wilt verhuizen. Alle personen (ook kinderen) van je huishouden tellen mee om een woning passend toe te kunnen wijzen.
Het aantal personen van je huishouden bepaalt samen met je (huishoud)inkomen tot welke huurprijs je een woning mag huren

Co-ouderschap

In geval van co-ouderschap (na het verbreken van samenwoning, huwelijk of geregistreerd partnerschap) kunnen je (pleeg)kinderen worden meegerekend bij beide eenouderhuishoudens. Voorwaarde is dat de kinderen ten minste drie hele dagen per week in elk van de huishoudens wonen.
Het co-ouderschap moet je kunnen aantonen. Dit moet opgenomen zijn in een ouderschapsplan (na samenwonen), gerechtelijke uitspraak of een echtscheidingsconvenant.


(Huishoud)inkomen


Je huishoudinkomen is het inkomen van alle personen die bij je in de woning (gaan) wonen opgeteld. Het inkomen van je kinderen hoef je niet mee te tellen.
Om je (gezamenlijk) huishoudinkomen vast te stellen wordt gekeken naar de meest recente inkomensverklaring(en).

  • Voeg een inkomensverklaring toe aan je account bij Klik voor Wonen van jezelf én van al je medebewoners (behalve je kinderen).

  • Een inkomensverklaring kun je downloaden via 'Mijn belastingdienst' of opvragen via het gratis telefoonnummer van de belastingdienst
    0800-0543.

Heb je inkomsten uit een eigen bedrijf (ZZP, freelance)?

Je moet altijd een inkomensverklaring van de Belastingdienst toevoegen. Ook als je een eigen bedrijf hebt. Staat hierop vermeld dat je inkomen onbekend is?

  • Bij ZZTP-er en-of inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten: Het doel is het jaarinkomen zo nauwkeurig mogelijk in te schatten. Voor ondernemers kan volstaan worden met:

    • Een prognose van het lopend jaar 2022.

    • Dit moet altijd een door een boekhouder of accountant opgesteld exemplaar zijn met stempel, handtekening of briefpapier.

Bij een ondernemer wordt uitgegaan van de belastbare winst.
(commerciële winst minus alle fiscale aftrekposten als zelfstandige aftrek, starters aftrek en MKB-vrijstelling)
Gebruik hiervoor het (voorbeeld) Formulier Prognose ondernemersinkomen (huidig jaar) o.b.v. jaarrekening voorafgaande boekjaar

Wij hebben altijd een Inkomensverklaring nodig van jou en je medebewoners. Dus ook als het inkomen inmiddels is veranderd, als je een eigen bedrijf hebt of als je inkomen onbekend is bij de belastingdienst.