Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle diensten van Alwel. We respecteren de privacy van jou als huurder. Ook gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vind je algemene informatie over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Cookiestatement

Het cookiestatement van Alwel legt uit wat cookies zijn, hoe en waarom we ze gebruiken en wat de wettelijke regels zijn die van toepassing zijn.