Hulp om erge betaalproblemen te voorkomen

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite alle rekeningen te betalen. En dat iedere maand. Erge betaalproblemen komt bij 1 op de 12 huishoudens voor. Veel mensen melden hun financiële problemen niet. Of vragen (veel) te laat om hulp. Maar snelle hulp kan juist veel ellende en kosten voorkomen. Daarom kiezen gemeenten ervoor om zelf aan te kloppen. Juist bij die mensen met een hoog risico op financiële problemen. Dit noemen we Vroeg Eropaf. Wij doen mee aan dit project. De hulp geldt namelijk ook voor onze huurders.

Vroeg Eropaf werkt zó
Als blijkt dat iemand problemen heeft om maandelijkse rekeningen te betalen. Dan neemt een hulpverlener van de gemeente contact op. Dit kan ook een maatschappelijk werker zijn. Het gaat dan om het betalen van huur, energie, water en/of zorgverzekering. Samen kijken ze wat nodig is om het betaalprobleem op te lossen. Soms kan dat met subsidies of regelingen. Of door in delen te betalen. En soms is andere hulp nodig. Doel is om schulden zoveel mogelijk te voorkómen.

Leestip: een huurder vertelt wat vroeg eropaf voor hem heeft veranderd.

Wil je meer weten? Lees hier onder de veelgestelde vragen

Waarom Vroeg eropaf?

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of hulp. Terwijl snelle hulp juist veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen gemeenten ervoor om zélf aan te kloppen bij mensen met betalingsachterstanden. Door al snel hulp aan te bieden kunnen ernstige financiële problemen worden voorkómen. Samen pakken we geldzorgen aan!

Wie werken in dit project samen?

De gemeente Etten-Leur krijgt signalen van betalingsproblemen van ons, Brabant Water, CZ, coöperatie VGZ, Achmea Zilveren Kruis en van de energiebedrijven. Zij werken bij het uitvoeren van de huisbezoeken samen met Surplus Welzijn.

Met wie neemt de gemeente contact op?

De gemeente gaat naar mensen met betalingsachterstand bij twee of meer deelnemende organisaties. De bedragen kunnen per organisatie anders zijn. Heb je een hoog bedrag openstaan bij een van deze organisaties? Ook dan kan de gemeente contact met je opnemen.

Hoeveel mensen krijgen hulp?

Het project in Etten-Leur duurt twee jaar, van maart 2020 tot maart 2022. In die tijd kan de gemeente Etten-Leur ruim 200 huishoudens hulp aanbieden.

Wat kan ik verwachten?

Let op! Aangepaste werkwijze vanwege het coronavirus
Door het coronavirus kunnen de hulpverleners van Vroeg Eropaf nu niet op huisbezoek. In plaats daarvan bieden zij telefonisch hun hulp aan. Iedereen die wordt gebeld, ontvangt eerst een brief van de gemeente over Vroeg Eropaf.

Krijg je een hulpaanbod van Vroeg Eropaf? Dan komt een hulpverlener van de gemeente Etten-Leur of een maatschappelijk werker van Surplus bij je langs. Hij of zij gaat graag met je in gesprek. Samen kijk je naar het betalen van de belangrijkste vaste kosten. Ook denkt de hulpverlener me over een oplossing. De hulpverlener kan zorgen dat je zo snel mogelijk de juiste, professionele hulp krijgt. Deze hulp is gratis.

En als ik niet thuis ben?

De hulpverleners proberen meerdere keren om contact te leggen. Bovendien laten ze een folder achter als je niet thuis bent. Je kunt dan zelf contact opnemen om een afspraak te maken.

Moet ik meedoen?

Nee, je ben niet verplicht om mee te doen. Het doel is om jou te helpen. Wil je geen hulp? Dan kun je dat aangeven bij de hulpverlener. Of geeft het van te voren aan bij ons, energiebedrijf, zorgverzekeraar of waterbedrijf aan.

Kan ik mezelf aanmelden?

Lukt het niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kun je hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. Neem contact om met de organisatie waar je nog aan moet betalen. Misschien is het mogelijk om afspraken te maken over de betaling. Je kan ook contact opnemen met maatschappelijk werk of de gemeente (afdeling schuldhulpverlening). Zij helpen je graag om de financiën weer op de rit te krijgen: klik hier voor meer informatie
Telefoonnummer: 076 502 4025

Hoe zit het met mijn privacy?

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten. Vroegsignalering is hiervan een belangrijk onderdeel. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om inwoners met een hoog risico op financiële problemen op tijd hulp te kunnen aanbieden.

De woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en Brabant Water geven de betalingsachterstanden door via een streng beveiligde databank. Zij delen alleen deze gegevens met de gemeente:
• Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de inwoner te identificeren en te bereiken (naam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en evt. telefoonnummer).
• Gegevens om te bepalen waar het risico op serieuze schulden het grootst is (hoogte en duur van de betalingsachterstanden).

Alleen de hulpverleners die op pad gaan om hulp aan te bieden, hebben de persoonsgegevens. Wanneer je hulp aangeboden krijgt, kies je zelf of je dit wilt of niet. Accepteer je de hulp? Dan maakt de hulpverlener afspraken met je over de verwerking van persoonsgegevens. Accepteer je de hulp niet? Dan laat de hulpverlener dit weten aan de organisaties die de achterstanden hebben gemeld. Ook stopt de hulp dan. De gemeente gebruikt de persoonsgegevens nergens anders voor. Na een jaar worden ze automatisch vernietigd.

Wil je niet dat de gemeente de gegevens van jouw betalingsachterstanden krijgt? Meld dit dan aan bij ons, het energiebedrijf, de zorgverzekeraar en/of Brabant Water.

Wil je weten hoe de gemeente omgaat met privacy of een beroep doen op jouw privacy-rechten? Ga dan naar het privacy protocol van de gemeente Etten-Leur.