Inwoning

Wil je gaan samenwonen met je partner of komt er tijdelijk iemand bij je wonen, dan noemen we dat inwoning. Voor inwoning vraag je toestemming aan Alwel. Inwoning zonder toestemming kan gezien worden als woonfraude en dat is illegaal. Alwel moet akkoord gaan met de extra bewoner, geef de gegevens van de persoon die bij je komt wonen daarom online aan ons door.

  • Een medebewoner wordt niet automatisch medehuurder van de woning, ook niet als er een samenlevingscontract is.

  • Een inwonende heeft geen recht op huurbescherming en zijn/haar naam komt niet op het huurcontract te staan.

  • Jij bent als huurder als enige verantwoordelijk voor de betaling van de huur aan Alwel.

  • Ook ben jij verantwoordelijk voor het woongedrag van de inwonende.

  • Als het huurcontract met jou eindigt, bijvoorbeeld doordat je gaat verhuizen of doordat jullie uit elkaar gaan, dan moet je medebewoner de woning verlaten.

Ook goed om te weten: Inwoning kan gevolgen hebben voor toeslagen, uitkeringen, gemeentelijke belastingen en huurverhoging. In sommige situaties is het mogelijk om voor je medebewoner, medehuurderschap aan te vragen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden, check eerst of jullie aan deze voorwaarden voldoen.

Ben je of ga je trouwen met je medebewoner of zijn jullie geregistreerd partner? Je medebewoner wordt volgens de wet vanzelf medehuurder. Belangrijk dus om ook deze verandering aan ons door te geven. Zodat we je contractgegevens kunnen aanpassen.