Ik ben getrouwd (geregistreerd partner)

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt je partner volgens de wet vanzelf medehuurder.
Wil je je naam wijzigen of wil je dat de naam van je partner aan het huurcontract wordt toegevoegd? Dat kan:

Bij je aanvraag ontvangen we graag de volgende gegevens.

  • De voorletters, achternaam en geboortedatum van je partner

  • Een kopie van de huwelijksakte of akte geregistreerd partnerschap (of een uitreksel BRP waaruit dit blijkt)

Deze documenten stuur je met je verzoek naar info@alwel.nl. Je ontvangt een bevestiging zodra het contract is aangepast.