Huurprijsbeleid

Iedere woningcorporatie heeft een huurprijsbeleid. In dit beleid staat onder andere omschreven hoe de corporatie omgaat met de hoogte van de huur. En wat er met deze inkomsten wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het energiezuiniger maken van het woningbezit, investeren in de woonomgeving, maar ook het dagelijks en groot onderhoud van de woningen worden hiervan betaald.

Wetgeving en afspraken
De overheid heeft invloed op het huurprijsbeleid van de sociale huurwoningen van woningcorporaties. De huurprijzen van deze woningen bepalen de corporaties aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hoe meer punten een woning volgens deze waardering krijgt, hoe hoger de maximale huur.

Het aantal punten hangt onder andere af van de WOZ-waarde, de grootte van de woning, de energie-index en de ligging.
Daarnaast bepaalt de overheid hoeveel huurverhoging corporaties jaarlijks maximaal mogen doorvoeren.

Ook de huurdersverenigingen denken mee over de invulling van het huurprijsbeleid.
Corporaties en huurdersverenigingen maken afspraken over de huurprijzen op lange termijn. Dat noemen we de streefhuur. Ook bepalen corporaties en huurdersverenigingen samen de maximale jaarlijkse huurverhoging en eventuele huurverlaging.

Dure huurwoningen / vrije sector
De overheid heeft geen invloed op de huurprijs van de duurdere woningen vanaf de liberalisatiegrens/huurtoeslaggrens(vrije sector). De huurprijzen van deze woningen bepalen de corporaties vaak ook aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS). De streefhuur is vaak wel hoger dan voor sociale huurwoningen.

Huur ik een sociale huurwoning of een geliberaliseerde woning?De 1e maand huur (zonder servicekosten) die je betaalde toen je in je woning ging wonen, bepaalt of je een sociale-huurwoning hebt of niet.

Was de (kale) huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de maximale huurprijsgrens in het jaar dat je huurcontract inging? Dan heb je een sociale-huurwoning. Was de huurprijs hoger? Dan heb je een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.Wat betekent 'maximale huurprijsgrens'?

De maximale huurprijsgrens wordt ook wel liberalisatiegrens of sociale huurgrens genoemd. De grens wordt ieder jaar opnieuw door de overheid vastgesteld. De maximale huurprijsgrens is precies hetzelfde als de huurtoeslaggrens. Tot deze grens kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Of je in een sociale huurwoning woont hangt dus af van:

  • de ingangsdatum van je huurcontract (zo kun je opzoeken wat de maximale huurprijsgrens in dat jaar was)

  • de (kale) huurprijs die in je huurcontract staat.

Sociale huurwoning of vrije sector woning? Check het meteen op de website van Rijksoverheid.