Woningruil

Bij woningruil van huurwoningen spreken 2 huurders met elkaar af om van woning te ruilen. Voor woningruil is toestemming nodig van de verhuurders van beide woningen. Wanneer de verhuurders het eens zijn over de woningruil, beëindigen zij de 2 bestaande huurcontracten. Ze stellen 2 nieuwe huurcontracten op.

Hoe werkt woningruil?

Een huurder zoekt zelf iemand om mee van woning te ruilen. Wij kunnen hierin niets betekenen. Een advertentie plaatsen via internet is een goede en gratis manier, bijvoorbeeld via www.woningruil.nl. De ruilwoning hoeft niet persé van Alwel te zijn.

Heb je een kandidaat gevonden?

Vraag dan eerst toestemming bij de verhuurder.

Als de woningruil wordt goedgekeurd en je sluit een (nieuw) contract af bij Alwel dan ben je €50,00 administratiekosten verschuldigd.
De kosten gelden dus enkel als Alwel akkoord gaat met de woningruil en je naar een woning van Alwel gaat verhuizen.
Ga je beide een woning huren van Alwel? Dan betalen jullie dus beiden € 50,00 per persoon.

Check eerst :
 • of je aan alle voorwaarden voldoet.

 • of de kale huurprijs van de woning past bij je inkomen volgens de regels van het passend toewijzen (Wet Passend toewijzen).

 • of je aanvraag compleet is en voorzien van alle gevraagde documenten.

Voldoe je aan alle voorwaarden dan is dat nog geen garantie dat Alwel akkoord gaat met de woningruil. Iedere aanvraag wordt door Alwel beoordeeld.

Wat zijn de voorwaarden?
Voor woningruil gelden de volgende voorwaarden:
 • Beide woningen staan in Nederland.

 • Er is geen sprake van meer dan 2 partijen. Driehoeksruil is niet mogelijk.

 • Huurder moet ingeschreven staan in het woningzoekende systeem van de corporatie waar hij/zij naartoe wil verhuizen.

 • Bij woningruil gelden dezelfde regels als wanneer je het huurcontract opzegt en vervalt de inschrijving na ondertekening van de huurovereenkomst.

 • De woning is passend voor jou en de ruilkandidaat. Hierbij gelden dezelfde criteria als bij een nieuwe huurder, zoals gezinssamenstelling en leeftijd.

 • Het inkomen past bij de huurprijs. Wij hanteren de regels van het 'passend toewijzen'.

 • Als de woning wordt verkocht bij mutatie kan er geen aanvraag gedaan worden voor woningruil. Vraag dit na bij het klantcontactcentrum van Alwel.

 • De huurprijs kan afwijken van de huidige huurprijs. Informeer dus altijd wat de nieuwe huurprijs wordt. Vraag dit na bij het klantcontactcentrum van Alwel.

 • ​​​​​​​Er is geen huurachterstand en er is geen sprake van slechte bewoning.

 • Blijkt dat de gegevens niet kloppen? Dan gaat de woningruil niet door!

 • Heb je zelf verbeteringen in de woning aangebracht die Alwel heeft geaccepteerd? Bespreek dit vooraf met de ruilkandidaat. Deze moet de veranderingen in de woning accepteren.
Verplichte documenten:
 • Aanvraagformulier 'Verzoek tot woningruil'van beide partijen volledig ingevuld en ondertekend;

 • Indien je (de ruilkandidaat) geen huurder van Alwel bent: Een verhuurdersverklaring (op te vragen bij verhuurder). Voet deze toe aan je inschrijving bij Klik voor Wonen. Indien van toepassing, ook het toestemmingsformulier van de Verhuurder uploaden in Klik voor Wonen.l

 • Meest recente inkomensverklaring van jou en je eventuele partner en/of medebewoner(s). Voeg ook deze toe aan je inschrijving bij Klik voor Wonen.

Passend toewijzen

Ook bij woningruil gelden de regels van het passend toewijzen. Dat betekent dat Alwel alleen akkoord mag gaan met de woningruil als de (kale)huurprijs past bij het huishouden en het inkomen van de kandidaat huurder.

Wat wordt de nieuwe (kale) huurprijs van de woning?

Als een woning wordt opgezegd, stellen we altijd de huurprijs opnieuw vast. Dat geldt ook bij woningruil.
De nieuwe huurprijs kan dus hoger of lager worden. Deze nieuwe huurprijs bepaalt niet alleen of de woning passend is. Het kan ook gevolgen hebben voor je recht op huurtoeslag. Door de nieuwe huurprijs, kan het zijn dat je na ruiling juist wel of juist geen huurtoeslag (meer) aan kan vragen.

Vraag daarom:
 • bij Alwel de nieuwe huurprijs op.

 • bij de belastingdienst de meest recente inkomensverklaring op, dit kan gratis via tel. 0800-0543 of download de inkomensverklaring via www.mijnoverheid.nl.

Met deze gegevens check je snel of woningruil in jullie situatie mogelijk is.

Een verzoek indienen

Heb je gecheckt of de woning passend is voor jou en voldoen jullie aan de voorwaarden? Dien dan je een aanvraag in.

De aanvraag

De aanvrager en de ruilkandidaat moeten beiden een verzoek tot woningruil indienen bij de corporatie(s) waar ze huren. De voorwaarden kunnen per corporatie verschillend zijn. De aanvraag moet compleet zijn en voorzien van de gevraagde documenten. Bel voor het aanvraagformulier naar het Klantcontactcentrum van Alwel.

Klik voor Wonen
 • Bij Alwel moeten beide partijen ingeschreven zijn als woningzoekende bij Klik voor Wonen.

 • Zorg dat de inkomensverklaringen en een verhuurdersverklaring zijn toegevoegd aan je account.

 • Als je aanvraag woningruil wordt goedgekeurd, vervalt je inschrijving bij Klik voor Wonen.

 • Indien beide kandidaten binnen Alwel of West Brabant willen verhuizen, moeten beide kandidaten ingeschreven staan in het woonruimtebemiddelingssysteem van 'Klik voor Wonen'.

Kosten

Als de woningruil wordt goedgekeurd en je sluit een (nieuw) contract af bij Alwel dan ben je €50,00 administratiekosten verschuldigd.
De kosten gelden dus enkel als Alwel akkoord gaat met de woningruil en je naar een woning van Alwel gaat verhuizen.
Ga je beide een woning huren van Alwel? Dan betalen jullie dus beiden € 50,00 per persoon.

Wel of geen toestemming

Wel toestemming
Als er akkoord is voor de woningruil, maakt de opzichter een afspraak met jou en de ruilkandidaat om de laatste check, technische controle (inspectie), uit te voeren.

Is alles in orde? Dan bevestigen we de toestemming tot woningruil schriftelijk en maken we afspraken om de huurovereenkomst te ondertekenen.
Vergeet niet om je huidige woning op tijd op te zeggen!

Geen toestemming
Als de woningruil niet akkoord is, stellen wij beide ruilkandidaten hiervan (en eventueel de andere verhuurder) schriftelijk op de hoogte. Wordt er zonder onze toestemming toch van woning geruild, dan starten wij een ontruimingsprocedure op.