Een kind als medehuurder, kan dat?

Een kind kan niet als medehuurder aan het contract worden toegevoegd.
Om medehuurder te worden moet je namelijk samen met de hoofdhuurder een ' duurzaam gemeenschappelijke huishoudingDuurzaam samenwonen houdt in dat je samen met een ander in dezelfde woning woont. Jullie zorgen samen financieel voor jullie huishouden en voor elkaar en je bent van plan om dit in de toekomst te blijven doen. Je kunt dit aantonen door bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening of verzekering. ' voeren.
Omdat een kind vroeg of laat op zichzelf gaat wonen is hiervan geen sprake.

Dat betekent dat als de huur van de woning door verhuizing of overlijden van de ouder(s) wordt beëindigd, inwonenden (ook de kinderen) niet in de woning kunnen blijven wonen.
Wil je toch dat jouw situatie door de woonconsulent wordt beoordeeld, laat het ons weten.