Huurverhoging

Voor alle woningen in de sociale huursector geldt dat een verhuurder één keer per jaar de huur mag verhogen.
Hij mag het percentage zelf vaststellen. De overheid bepaalt het maximum percentage.

De nieuwe huurprijs mag na de huurverhoging niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. De maximale huurprijs wordt bepaald door de puntentelling van een woning (woningwaardering).

Voor parkeerplaatsen en garages stelt de overheid geen maximum vast waarmee de huur mag worden verhoogd.

Huur ik een sociale huurwoning of een geliberaliseerde woning?De 1e maand huur (zonder servicekosten) die je betaalde toen je in je woning ging wonen, bepaalt of je een sociale-huurwoning hebt of niet.

Was de (kale) huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de maximale huurprijsgrens in het jaar dat je huurcontract inging? Dan heb je een sociale-huurwoning. Was de huurprijs hoger? Dan heb je een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.

Wat betekent 'maximale huurprijsgrens'?

De maximale huurprijsgrens wordt ook wel liberalisatiegrens of sociale huurgrens genoemd. De grens wordt ieder jaar opnieuw door de overheid vastgesteld. De maximale huurprijsgrens is precies hetzelfde als de huurtoeslaggrens. Tot deze grens kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Of je in een sociale huurwoning woont hangt dus af van:

  • de ingangsdatum van je huurcontract (zo kun je opzoeken wat de maximale huurprijsgrens in dat jaar was)

  • de (kale) huurprijs die in je huurcontract staat.

Sociale huurwoning of vrije sector woning?
Check het meteen op de website van Rijksoverheid.

Mag de huurprijs hoger worden dan de sociale huurgrens?De huurprijs kan hoger worden de € 737,14.

Maximale huurprijs

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan in punten. Het puntenaantal bepaalt de maximale huurprijs voor de woning.
De nieuwe (kale) huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger zijn dan de maximale huurprijs die bij het aantal punten voor de woning hoort.

Huurtoeslag

De liberalisatiegrens is hetzelfde als de huurtoeslaggrens. Wanneer je vóór het moment van de huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, dan houd je het recht op huurtoeslag. Ook al komt de nieuwe huurprijs boven de liberalisatiegrens uit.

Log in op je account om de puntentelling (woningwaardering) van je woning meteen te bekijken. Je kunt de puntentelling ook zelf berekenen met de huurprijscheck op huurcommissie.nl .

Ontvang je de woningwaardering liever per post of Email? Neem dan contact met ons op.

Meer lezen?