Een verhuurder mag de huur één keer per jaar verhogen (of twee keer per 24 maanden).

De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximum percentage vast.
Een verhuurder mag wel besluiten om de huur met een lager percentage te verhogen maar niet met een hoger percentage.

Dit geldt voor alle woningen in de sociale sector. De nieuwe huurprijs mag na de huurverhoging niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt.