Huurverhoging

Een verhuurder mag de huur één keer per jaar verhogen (of twee keer per 24 maanden).De overheid stelt hiervoor ieder jaar een maximum percentage vast.

Een verhuurder mag wel besluiten om de huur met een lager percentage te verhogen maar niet met een hoger percentage.Dit geldt voor alle woningen in de sociale sector.

De nieuwe huurprijs mag na de huurverhoging niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt.

Huur ik een sociale huurwoning of een geliberaliseerde woning?

Sociale huurwoningen zijn huurwoningen met een (kale) aanvangshuur onder de liberalisatiegrens/huurtoeslaggrens. Ze zijn bedoeld voor mensen met een laag of middeninkomen. De sociale huurwoningen worden doorgaans verhuurd door woningcorporaties en woningbouwverenigingen.

Huren in de vrije sector betekent dat je een woning huurt met een (kale) aanvangshuurprijs die boven de liberalisatiegrens/huurtoeslaggrens ligt. We spreken dan van een woning in de 'vrije sector' (geliberaliseerd). Er gelden geen huur-regulerende bepalingen zoals het geval is bij een sociale huurwoning.
Omdat de huurprijs hoger is dan de 'liberalisatiegrens' kun je geen huurtoeslag aanvragen.

In 2013 lag de sociale huurgrens, ook wel liberalisatiegrens, op 681,02 euro per maand.
In 2014 lag die grens op 699,48 euro per maand.
In 2015 werd de grens opnieuw verhoogd, dit keer tot 710,68 euro per maand.
Vanaf 1 januari 2019 ligt die grens op 720,42 euro.

Regels sociale huurwoning:
Om huurwoningen betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen, gelden er regels voor de huurprijs van sociale-huurwoningen:

  • De maximum huurprijs voor de woning: deze wordt bepaald door het puntensysteem (de woningwaardering) van je woning.

  • De maximale jaarlijkse huurverhoging; het percentage wordt door de overheid vastgesteld

  • De toewijzing: Je inkomen mag niet te hoog zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie

  • Recht op huurtoeslag: Een tegemoetkoming van de Rijksoverheid in je kosten voor huur. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, je inkomen, je leeftijd en je woonsituatie, kijk op de website van de belastingdienst voor meer informatie over toeslagen

  • Jij en de verhuurder kunnen de Huurcommissie inschakelen bij onenigheid tussen huurder en verhuurder

Huur je een woning in de vrije sector? Dan gelden minder regels voor de huurprijs dan bij een sociale-huurwoning.

Regels woning vrije sector (woningen met een geliberaliseerd huurcontract)

  • Er geldt geen maximale huurprijs voor de woning

  • Er geldt geen maximale jaarlijkse huurverhoging: behalve als deze in het huurcontract is afgesproken

  • Het puntensysteem (de woningwaardering) geldt niet

  • Je komt niet in aanmerking voor huurtoeslag

  • Bij onenigheid moet je naar de rechtbank en niet naar de Huurcommissie

De 1e maand huur (kale huurprijs) die je betaalde toen je in je huidige woning ging wonen, bepaalt of je een sociale huurwoning hebt of niet. Dit is de aanvangshuurprijs. Was die hoger dan de huurliberalisatiegrens van toen? Dan is het huurcontract geliberaliseerd (vrije-sectorwoning).

Mag de huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 720,42 uitstijgen?

Ja, dat mag, ook bij de jaarlijkse huurverhoging. Dit is zo als de maximale (kale) huurprijs op basis van de woningwaardering boven de liberalisatiegrens van € 720,42 ligt. Je kunt de woningwaardering vinden op deze website.